Katechéza pre deti: Boh stvoril človeka (5. časť)

Dodnes sme sa dozvedeli: Boh je svätý; Boh je Trojica: Otec, Syn a Svätý Duch; Boh stvoril svet.

Dnes sa naučíme: Boh stvoril človeka. Boh je stvoriteľom života. Boh dal život tebe aj mne, všetkým ľuďom. Boh nás stvoril, aby sme navždy žili s Ním.

Boh stvoril každého z nás na Jeho obraz. Boh je Trojica: Otec, Syn a Svätý Duch. Trojica je spoločenstvo lásky. To znamená, že ľudské bytosti stvorené na Boží obraz dokážu milovať.

Boh poslal Ježiša, aby nám ukázal, ako máme žiť. Ježiš je Boží Syn. Ježiš zomrel na kríži a bol pochovaný. Ježiš nezostal v hrobe. Ježiš vstal z mŕtvych, aby navždy žil v nebi.

Ježiš chce, aby sme, keď zomrieme, aj my boli s ním v nebi. Boh nás stvoril, aby sme navždy žili s ním na zemi aj v nebi. Stvoril nás Boh. Preto patríme Bohu.

Zopakujme si: Kto nás stvoril? (Boh) Na koho obraz sme stvorení? (Boží obraz) Prečo nás Boh stvoril? (Aby sme s ním žili navždy na zemi aj v nebi) Prečo Boh poslal Ježiša? (Aby nám ukázal, ako máme žiť) Zostal Ježiš v hrobe, keď bol pochovaný? (Nie. Ježiš vstal z mŕtvych, aby navždy žil v nebi)

Ktorým sviatkom sa oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista? (Pascha/Veľká noc) Svätá a veľká Nedeľa Paschy je najdôležitejší deň v roku.

Ikona Vzkriesenia nám pripomína, že keď zomrieme, Kristus nás vezme do neba a navždy budeme žiť s Bohom v nebi. Ikona zobrazuje Ježiša, ktorý vzkriesil Adama a Evu, aby navždy žili v nebi. Ježiš ich vyvádza z temnoty smrti. V spodnej časti ikony v temnote vidíme reťaze, zámok a kľúč, ktoré nám pripomínajú, že sme väzňami smrti. Smrť sa pokúšala uväzniť aj Ježiša, ale on roztrhal jej reťaze. Ježiš premohol smrť.

Vyber a doplň no vety vhodné slovo:

Boh stvoril _____.

Boh stvoril každého ________.

Boh stvoril každého z ____ na Jeho obraz.

Máme sa navzájom ________.

Boh poslal Ježiša, aby nám ukázal ako ____.

Stvoril nás Boh. Patríme _____.

Boh nás stvoril, aby sme s ním žil na _____ aj v _____.

zemi / nebi / Bohu / žiť / milovať / nás / človeka / svet

Pre rodičov:

Východní teológovia so zameraním na Trojicu opisujú Boha ako spoločenstvo lásky. Byť stvorený na Boží obraz znamená, že ľudské bytosti sú stvorenia so schopnosťou milovať. Charakteristickým znakom kresťanskej viery je vzájomná láska (porov. Jánovo evanjelium 15, 17; Prvý Jánov list 4, 7 – 13) na obraz Trojice.

Obraz a podoba

Vo svojom druhom príbehu stvorenia starozákonná kniha Genezis rozlišuje medzi ľuďmi a všetkými ostatnými Božími dielami. Máme rovnaký pôvod a určenie ako celá stvorená skutočnosť, ale pritom sme radikálne odlišní. Existujeme na Boží „obraz a podobu“ (Gn 1, 26).

Mnohí cirkevní Otcovia používali „obraz“ a „podobu“ ako pomôcku na opis nášho vzťahu s Bohom. Pre nich „obraz“ označuje tú nezničiteľnú podobnosť s Bohom, ktorá je v srdci našej prirodzenosti. Títo cirkevní Otcovia videli tento obraz v mnohých aspektoch ľudskej osoby, vrátane našej slobody, našej racionality, našej nadvlády nad svetom a našej nesmrteľnosti. Predovšetkým niektorým východným kresťanom sa naše stvorenie pre spoločenstvo (ako „muža a ženu ich stvoril“ Gn 1, 27) javilo ako odraz Božej trojičnej podstaty. Ešte iní považovali celú ľudskú osobu za podobnú Bohu: telo, emócie aj intelekt.

Naše zjednotenie s Bohom

Pre cirkevných Otcov slovo „podoba“ označuje naše zjednotenie s Bohom mocou Svätého Ducha. Túto harmóniu s Bohom cirkevní Otcovia videli vysvetlenú v knihe Genezis opisom Adama a Evy, ktorí sa tešia zo spoločenstva s Bohom v záhrade. V ich pohľade sa obraz a podoba dopĺňajú. Keďže sme stvorení na Boží obraz, sme slobodní; a ako slobodní našu podobu potvrdzujeme v zjednotení s Bohom. Adam však zhrešil a vybral si nebyť „ako Boh.“ Stratil podobu v nás a poškodil obraz. Boží obraz v nás zostáva vždy ako základ pre prinavrátenie priateľstva s Bohom a pre určené zjednotenie s Ním.

Kristus opravil poškodenie spôsobené Adamovým hriechom: „Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar“ (List Rimanom 5, 15). Kristus, dokonalý „obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia“ (List Kolosanom 1, 15), prinavrátil Božiu podobu ľuďom, keď sa im pripodobnil „vo všetkom … okrem hriechu“ (List Hebrejom 2, 17; 4, 15).

Človečenstvo je naplnené

V novom stvorení, ktoré uviedol Kristus, sa napĺňa Boží obraz v ľuďoch. Zatiaľ čo Kristus je dokonalým Božím obrazom, kresťan je Kristovým obrazom. Naša prirodzenosť na Boží obraz je potvrdená a my sme teraz schopní obnoviť Božiu podobu. Teraz je možné vrátiť sa k pôvodnej harmónii života pred pádom. Môžeme konať z našej skutočnej ľudskej prirodzenosti podľa Božieho obrazu a podoby. Môžeme si vybrať, že sa vrátime k Bohu prostredníctvom milosti Ducha. Naša životná cesta sa môže stať, ako povedal sv. Irenej Lyonský, stálym „napredovaním k sľubnej budúcnosti.“ Znovu môžeme byť skutočne ľuďmi, pretože môžeme stúpať k zjednoteniu s Bohom.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://annunciationoca.org/about-mankind/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Božie slovo (6. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Boh stvoril svet (4. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings