Katechéza pre deti: Ježiš nás učil prosiť o odpustenie (11. časť)

Minulý týždeň sme dozvedeli o Ježišovom najdôležitejšom poučení: „Milujte sa navzájom.“

Ježiš nás učil, aby sme milovali. No niekedy je ťažké milovať. Hneváme sa na druhých. Ubližujeme druhým.

Vieme, že Boh nechce, aby sme ubližovali druhým. Čo by sme mali robiť?

Potrebujeme prosiť o odpustenie. Tomu, komu sme ublížili, potrebujeme povedať: „Je mi to ľúto, prepáč!“ Bohu potrebujeme povedať: „Je mi to ľúto, prepáč!“

Ježiš nás učil o Bohu a o odpustení. Tu je príbeh, ktorý Ježiš rozprával. Prečítajte si príbeh o márnotratnom synovi: 

Raz jeden mladík odišiel z otcovho domu a vzal si veľa peňazí. Odišiel na mnoho rokov. Všetky peniaze premrhal a veľmi schudobnel. Nemal dobré oblečenie. Nemal čo jesť. Bol veľmi nešťastný. Vedel, že sa musí vrátiť domov. Dúfal, že mu otec odpustí. Keď otec zbadal, že syn prichádza, bežal mu v ústrety. Otec syna objal. Privítal ho doma. Otec nikdy neprestal milovať syna. Otec bol veľmi šťastný, že má syna späť doma.

Tento príbeh má pre nás nasledovné ponaučenie: Boh je ako otec v tomto príbehu. Boh nám odpustí.

Ježiš chce, aby sme milovali. Ježiš chce, aby sme poprosili o odpustenie, keď sme druhým ublížili. Toto je Božia cesta.

Môžeme odpustiť tým, ktorí nám ublížili, pretože Boh nám odpustí, keď my budeme potrebovať odpustenie. Ježiš nám povedal príbeh o márnotratnom synovi, aby nám pomohol pochopiť, že Boh nám odpustí.

Zopakujme si: Nikdy by sme nemali nikomu úmyselne ublížiť. Keď sme niekomu ublížili, mali by sme ho poprosiť o odpustenie: „Je mi to ľúto, prepáč!

Boha prosiť o odpustenie potrebujeme preto, lebo Boh nechce, aby sme si navzájom ubližovali. Ak sme niekomu ublížili, išli sme proti Božiemu plánu, proti Božej ceste životom.

Ježiš chce, aby sme milovali a odpúšťali. A keď sme nemilovali, keď sme niekomu ublížili, Ježiš chce, aby sme prosili o odpustenie. Toto je Božia cesta života.

Vyber a doplň vhodné slovo:

Raz jeden ________ odišiel z otcovho domu a vzal si veľa ________. Otca to veľmi ranilo. Syn bol preč mnoho rokov. Všetky peniaze ________ a veľmi ____________. Vrátil sa domov k svojmu otcovi. Otec vybehol von, aby syna objal. Otec synovi __________.

peňazí / mladík / premrhal / odpustil / schudobnel 

Pre rodičov:

Pokánie

Pán Ježiš urobil pokánie ústredným bodom svojho posolstva a cesty životom, ktorú pre nás pripravoval. Keď ho požiadali, aby vysvetlil, čo myslí pod pojmom „pokánie“, vyrozprával krásne podobenstvo o márnotratnom synovi (Lukášovo evanjelium 15, 11 – 32).

Podobenstvo o márnotratnom synovi

Toto podobenstvo nie je vysvetlením pokánia nejakým teológom, ale samotnými slovami Božieho Syna, ktorý nás volá k pokániu. V tomto podobenstve Ježiš opisuje pokánie ako návrat do života po tom, čo sme boli mŕtvi, ako nájdenie po tom, čo sme boli stratení (porov. Lukášovo evanjelium 15, 32). Toto podobenstvo učí, že pokánie je proces návratu k našej pravej identite, objavenie toho, kým sme ako Božie deti, a rast v tomto vzťahu.

„Pokánie je proces uzdravenia. Prostredníctvom pokánia dospievame k nášmu prirodzenému stavu (k tomu, pre ktorý sme stvorení od prirodzenosti, nie k „normálnemu“, ako sa tento nazýva v padlom svete). Všimnite si, že „syn“ začína tým, že nechápe svoj vzťah so svojím otcom. Snaží sa definovať seba podľa vlastníctva, vzťahov a zamestnaní – nič z toho ho v konečnom dôsledku neuspokojuje. Keď konečne začne konať pokánie v pozitívnom zmysle a vracať sa do otcovho domu, má pred sebou ešte viac pokánia: plánuje „zaslúžiť si“ vzťah s otcom tým, že bude nejaký čas slúžiť (a tak „zachraňovať“ seba, čo je skôr nebezpečenstvo „perfekcionizmu“ než spásneho pokánia). Nakoniec sa musí vzdať a nechať sa otcom objať a vtiahnuť späť do autentického, láskyplného vzťahu, v ktorom sa obnoví jeho identita, potvrdí jeho dôstojnosť a zabezpečí jeho blaho…

Podobenstvo jasne učí aj to, že pohyb pokánia sa nemôže uskutočniť bez prijatia dvoch náhľadov: aký dobrý je Boh („Lepšie je byť s mojím otcom v jeho dome“) a aká úbohá je moja súčasná situácia („Prečo sedím v chlieve?“). Len jeden z týchto náhľadov nepostačuje na to, aby nás pohol k pokániu. Ak som presvedčený len o tom, že môj Otec je dobrý, potom nebude žiaden pohyb, ktorým by som ho požiadal, aby poslal šek na rekonštrukciu chlieva. Mnohí dnešní ľudia majú tento náhľad: Boh je „ten dobrý, milujúci, prijímajúci Starec v nebi, ktorý blahosklonne schvaľuje všetko: ja som v poriadku, ty si v poriadku“.

Na druhej strane, ak mám len náhľad o svojej úbohosti v chlieve, tiež nedôjde k pokániu: Budem stagnovať v zúfalstve. Potrebné sú oba náhľady – a uvedomenie si Otcovej dobroty by malo byť silnejšie, aby som sa nebál vrátiť do jeho láskyplného objatia a znovu objaviť, kto som. Istý si jeho láskou a prijatím môžem priznať svoju úbohosť a hľadať uzdravenie, odísť z hriešnej situácie do vítajúceho Otcovho objatia.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.goarch.org/prodigalson-learn

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Milujeme sa navzájom (12. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Ježiš nás učil, aby sme milovali (10. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings