Katechéza pre deti: Božie slovo (6. časť)

Dodnes sme sa dozvedeli: Boh je svätý. Boh je Trojica: Otec, Syn a Svätý Duch. Boh stvoril svet. Boh stvoril človeka.

Boh stvoril každého z nás na Jeho obraz. Trojica je spoločenstvo lásky. To znamená, že ľudské bytosti stvorené na Boží obraz dokážu milovať.

Boh poslal Ježiša, aby nám ukázal, ako máme žiť. Ježiš je Boží Syn. Ježiš zomrel na kríži a bol pochovaný. Ježiš nezostal v hrobe. Ježiš vstal z mŕtvych, aby navždy žil v nebi.

Ježiš chce, aby sme, keď zomrieme, aj my boli s ním v nebi. Boh nás stvoril, aby sme navždy žili s ním na zemi aj v nebi. Stvoril nás Boh. Preto patríme Bohu.

Dnes za naučíme: Boh stvoril svet. Boh sa stará o svoj svet. Boh stvoril ľudí. Boh sa stará o svoj ľud.

Ľudia napísali príbehy o tom, ako Boh pôsobil vo svete. Tieto príbehy nájdeme v knihe nazývanej Biblia. Príbehy zapísané v Biblii sa odohrali už dávno. Biblické príbehy sú dôležité, lebo sa z nich môžeme poučiť. Biblia nás učí o Bohu a o živote.

Biblia je Božie slovo. Božie slovo je sväté.

V Biblii je príbeh Noema a potopy:

Dávno predtým, ako sa narodil Ježiš, sa Bohu nepáčilo, že ľudia sa odvrátili od Neho. Len Noe bol blízko k Bohu. Boh sa rozhodol, že odnova začne stvorenie. Boh povedal Noemovi, aby postavil obrovskú loď nazývanú archa. Boh povedal Noemovi, aby vzal svoju rodinu a pár z každého zvieraťa a vošli do archy. Potom pršalo 40 dní. Dážď zaplavil zem. Zachránili sa len tí, ktorí boli v arche. Boh zoslal dúhu, aby ukázal, že dážď už prestal a už nikdy nezošle potopu.

Aké je ponaučenie z príbehu Noema a potopy? (Boh nechce, aby sme sa odvrátili od Neho)

Zopakujme si: Dozvedeli sme sa o Biblii. Prečo je Biblia dôležitá? (Biblia nás učí o Bohu a o živote) Aké je ponaučenie z príbehu Noema a potopy? (Noe zostal zjednotený s Bohom. Boh nás miluje. Boh chce, aby sme navždy zostali zjednotení s Ním)

Vyber a doplň vhodné slová:

prišiel / zostal / archa / zvieraťa / nezabudni / potopa / zoslal / blato / nezošlem / dúhu

Boh nebol šťastný s ľuďmi, ktorých stvoril.

Len jeden človek _________ s Ním.

Boh si zavolal tohto človeka, ktorý sa volal Noe.

A keď si ho zavolal, Noe _________.

„Noe,“ povedal Boh, „bude pršať a zotmie sa.

Okamžite musíš postaviť obrovskú loď nazývanú _________.

Vezmi svoju rodinu a pár z každého _________.

Vezmi slona a _________ ani leva.

Noe postavil veľkú archu a všetci vošli dovnútra.

A na štyridsať dní Boh _______ silný dážď.

Pršalo, až kým nenastala _________.

Všade na zemi bola voda a _______.

Po štyridsiatich dňoch dážď prestal.

Boh povedal: „Nikdy viac _________ takúto potopu.

Ako znamenie môjho prísľubu si všímaj oblohu

a na nej pestrofarebnú _________. 

Pre rodičov:

Výklad Biblie

Vo východnej teológii Biblia nikdy nebola vykladaná doslovne. Dôraz sa kladie ani nie tak veľmi na detaily spisu, ako skôr na zamýšľané ponaučenie.  

Starý zákon

Tajomstvo Božieho plánu seba-zjavovania svojmu ľudu je konkrétne vyjadrené vo svätých Písmach, ktoré zaznamenávajú početné míľniky v dejinách spásy. Ak naša kresťanská viera má byť hlboko zakorenená v evanjeliovom posolstve a ak máme plne pochopiť, ako Kristus naplnil Boží plán navrátením človečenstva k Jeho podobe, musíme sa vrátiť k Starému zákonu. Tam môžeme sledovať proces spásy od jej oznámenia a počas stáročí. Vtedy bola spása pripravovaná v životoch Bohom špeciálne vyvolených ľudí až do tej doby, keď bola definitívne naplnená v Ježišovi Kristovi.

Sväté Písma

Sväté Písma, alebo Biblia, je séria „kníh“, ktoré napísali mnohí rôzni autori a zaznamenávajú rozličné etapy židovských dejín. Sväté písmo je inšpirované Bohom, jeho obsah sa k nám dostal ľudskými kanálmi – prichádza najskôr ústnym podaním ľudu a potom ako zapísaný ľuďmi, ktorí sa usilujú vyjadriť Božiu pravdu literárnymi prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Títo biblickí autori boli úplne ľudskými nástrojmi, ktoré Boh použil, aby zaznamenal Svoju aktivitu. Ovplyvňovala ich doba, v ktorej žili, a okolnosti života okolo nich. Pri vytváraní týchto inšpirovaných spisov Svätý Duch pôsobil cez ich človečenstvo a nie namiesto neho. Čitateľ sa musí naučiť rozoznávať podávané duchovné posolstvo, aby si ho nemýlil s ľudskými prvkami v diele, ktoré budú viac rozpoznateľné prostredníctvom modlitby a náležitého štúdia literárneho a historického pozadia spisovateľa.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://ancientinsights.wordpress.com/2020/09/11/human-remains-and-the-flood/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Božia láska (7. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Boh stvoril človeka (5. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings