Katechéza pre deti: Ježiš je Boží Syn (8. časť)

Dosiaľ sme ponúkli odpovede na nasledovné otázky: Kto je Trojica? (Boh Otec, Syn a Svätý Duch.) Kto stvoril svet? (Boh) Kto ťa stvoril a miluje ťa? (Boh) Ktorá kniha nám hovorí o Bohu a svete? (Biblia)

Dnes začíname poučenia k otázke: „Kto je Ježiš?“

Ježiš je najdôležitejšia osoba, ktorá kedy žila! Prečo? Ježiš je Bohočlovek. Ježiš je Boží Syn. Ježiš žil ako my, takže vie, aké ťažké je byť dobrý a odpúšťať, keď nám niekto ubližuje. Ježiš bol poslaný, aby nás priviedol k Bohu. Hovoril nám, aby sme ho považovali za dobrého pastiera. Dobrý pastier vedie ovce do bezpečia. A ovce nasledujú pastiera.

Ľudia napísali príbehy o Ježišovi, ktoré nachádzame v osobitnej časti Biblie – v evanjeliách. Na svätej božskej liturgii sa učíme o Ježišovi a jeho náuke zo špeciálnej knihy, ktorá sa nazýva evanjeliár. Evanjeliár obsahuje štyri evanjeliá: podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Na božskej liturgii kňaz nesie evanjeliár v sprievode počas malého vchodu. Počas tejto procesie drží evanjeliár hore, pretože evanjeliár je svätý. Evanjeliár je zvyčajne pozlátený a nádherne zdobený. Zakrátko po sprievode s evanjeliárom kňaz zaspieva úryvok z niektorého zo štyroch evanjelií v evanjeliári. Počas toho stojíme, aby sme počúvali pozorne, pretože sa učíme o Ježišovi a jeho náuke.

Ježiš je Boží Syn. Ježiš bol s Bohom pri stvorení. Spolu s Otcom a Svätým Duchom je Ježiš jeden z Trojice. Ježiš bol k nám poslaný, aby nás ako pastier, ktorý vedie svoje ovce, viedol k Bohu.

Zapamätajme si o Ježišovi: Žil s nami. Učil nás o Bohu a živote. Mal rád ľudí. Uzdravoval ich. Ježiš miluje každého z nás!

Sväté prijímanie: Ježiš dal Sväté prijímanie svojim nasledovníkom. My sme Ježišovi nasledovníci. Sväté prijímanie je Ježišovým osobitným darom pre nás. Keď pristupujeme k Svätému prijímaniu, prijímame Ježiša. Počas pristúpenia k Svätému prijímaniu stojíme s rukami prekríženými na hrudi.

Pascha: Ježiš zomrel na kríži a bol pochovaný. Ježiš nezostal v hrobe. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Sviatok, ktorým sa oslavuje Ježišovo zmŕtvychvstania, sa nazýva Pascha.

Zopakujme si: Kto sú tri osoby Trojice? (Otec, Syn a Svätý Duch) Kto je Ježiš? (Ježiš je Boží Syn a Bohočlovek) Prečo bol Ježiš poslaný k nám? (Aby nás priviedol k Bohu) Ako sa volá kniha, z ktorej na božskej liturgii čítame o Ježišovi a jeho učení? (evanjeliár). Koho prijímame, keď pristupujeme k Svätému prijímaniu? (Ježiša) Ako sa volá sviatok, ktorým sa oslavuje Ježišovo zmŕtvychvstanie? (Pascha)

Vyber a doplň do vety vhodné slovo:

Ježiš je jeden z ____________ .

Ježiš miloval ____________ .

Ježiš povedal: „Ja som dobrý ____________.“

Ježiš je Boží ____________ .

deti/ Trojice / Syn / Pastier

Pre rodičov:

Ježiš, Boží Syn a Bohočlovek

Inkarnácia („vtelenie“) Božieho Syna je ústredným bodom našej viery ako východných kresťanov. Podľa východných teológov vtelenie je jeden z momentov vykúpenia: Boží Syn v momente, keď sa vtelil, priamo vo svojej osobe zmieril Boha a ľudstvo. Inkarnácia je základom pre pochopenie účelu nášho života: Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať podobnými Bohu – „[Kristus] sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom“ (sv. Atanáz, O vtelení, 54 ).

Viera v inkarnáciu podporuje našu tradíciu ikonografie. Ako učil svätý Ján Damaský, Ježiša zobrazujeme na ikonách preto, lebo je človekom ako my a môže sa zobrazovať. No zobrazujeme Ho len ako vteleného Pána a rovnako ako apoštoli sa skláňame pred Jeho slávou, ktorá bola zjavená v tajomstve Premenenia na vrchu Tábor.

Sväté prijímanie

Dnešné poučenie spája Božieho Syna so Svätým prijímaním, aby skompletizovalo chápanie Ježiša Krista zo strany dieťaťa: Ježiš Kristus žil, zomrel a vstal z mŕtvych a je s nami stále. Neskoršie poučenie predstaví Sväté prijímanie úplnejšie prostredníctvom príbehu o Poslednej večeri.  

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://legacyicons.com/christ-the-good-shepherd-icon-x120/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Mimoriadna katechéza pre deti: Ježiš, náš Kráľ (Slávnosť Krista Kráľa)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Božia láska (7. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings