Život a bohoslužba: Duch liturgie (1. časť)

„Dobrorečíme ti, Pane Bože všetkých mocností, že nám aj v tejto chvíli dovoľuješ pristupovať k tvojmu svätému žertveníku, zvelebovať tvoje milosrdenstvo a odprosovať za naše neprávosti i za poklesky ľudu. Prijmi, Bože, našu modlitbu a urob nás hodnými predkladať ti prosby, žiadosti a nekrvavé žertvy za všetok tvoj ľud. Uschopni nás, ktorých si ustanovil na túto svoju službu, mocou svojho Svätého Ducha, aby sme ťa v čistom svedectve nášho svedomia bez odsúdenia a bezúhonne vzývali v každom čase a na každom mieste. Vypočuj nás a buď nám milostivý pre svoju veľkú dobrotu. Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona Otca, Syna a Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen“

Prvá modlitba veriacich, božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Prečo liturgia?

Liturgia: čo je to? Čo pre mňa znamená? Čo znamená pre kohokoľvek? Východní kresťania často počujú toto slovo, pretože opisuje niečo, čo je ústredným bodom života našich cirkví, bohoslužbu, ktorá je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi. Zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila.

Slovo „liturgia“ pochádza z gréckeho sveta. V časoch pred Kristom to bolo všeobecné slovo (leitorugia) pre verejnú službu. Keď človek s prostriedkami v rámci komunity vykonal niečo v prospech celej komunity, nazývalo sa to liturgiou. Mohlo ísť o stavbu nemocnice, lode alebo čokoľvek v prospech ostatných. Samozrejme, že sa to týkalo len tých, čo mali peniaze alebo talenty na realizáciu takýchto projektov. Tento spoločný dar sa potom oslávil hostinou a ďakovnými modlitbami.

Ako kresťania sme dostali špeciálnu liturgiu. Náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, zomrel na kríži a tretieho dňa vstal z mŕtvych, aby nás zjednotil so svojím Otcom. Toho dôsledkom je, že teraz môžeme pristupovať k Otcovi s našou bohoslužbou a spájať ju s Kristovou bohoslužbou. My, Cirkev, sme sa stali svätým kňazstvom, aby sme „prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“ (Prvý Petrov list 2, 5). Hlavnou medzi týmito „duchovnými obetami“, ktoré prinášame, je obeta chvály, ktorou je liturgická bohoslužba Cirkvi.

A tak bohoslužba je pre nás dnes špeciálnou, posvätnou a symbolickou činnosťou, slávenou Božím ľudom. Je to ohlasovanie Božej prítomnosti uprostred jeho ľudu. Preto sú naše bohoslužby navrhnuté tak, aby nám otvárali skúsenosť s úžasným Božím spôsobom konania s nami. Sprítomňuje sa nám celý Boží plán spásy vrátane našej nádeje na budúce veci. Slová, gestá, zvuky, vizuálny dojem a dokonca aj vône sa spájajú, aby sa celej našej bytosti dotkli posolstvom večného života.

Všetci sme povolaní vážiť si liturgiu, lebo je to krásny Boží dar pre nás, za ktorý musíme byť vďační, ako sa modlí kňaz počas božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho: „Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk.“ Božská liturgia, v ktorej slávime paschálne tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána v tajomstve, ktoré zjavil na Veľký štvrtok, je najväčším darom, z ktorého pramenia všetky ostatné a ktorého sú tieto dary vrcholom. Celá spoločná modlitba Cirkvi je však liturgiou: spoločným dielom Boha a ľudstva, v ktorom sa premieňame na Božiu podobu. Okrem božskej liturgie teda bohoslužba v našej Cirkvi zahŕňa aj sviatostné tajomstvá a cyklus každodennej modlitby.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Ako ste dosiaľ chápali liturgiu?

Prečo ľudia považovali za potrebné sláviť liturgiu?

Prečo slávime liturgické bohoslužby?

Zdroj: Katechizmus Život a bohoslužba: Tajomstvo Krista medzi nami, God with us publications 1986. Z angličtiny preložili Juraj Šipula a Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Liturgia – vznešené poverenie (2. časť)
Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings