Život a bohoslužba: Liturgický rok – Pánov deň (8. časť)

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.

Utiereň Vzkriesenia

Denný cyklus bohoslužieb (večiereň, utiereň, hodinky) spája chválu Boha s pohybmi počas dňa. Božská liturgia nás na druhej strane vyvádza z každodenného cyklu času ku kairosu, príchodu Pána do našich dejín. Pánov deň, nedeľa, je osobitne spojený s týmto slávením, a preto je to deň osobitne určený na božskú liturgiu. Tretí typ slávenia je spojený so slávením cirkevných sviatkov. V priebehu rokov boli vyčlenené dni, ktoré pripomínajú konkrétne aspekty Pánovho príchodu medzi nás v tele. Tieto sviatky spájajú historické udalosti Kristovho narodenia, krstu atď., s ich večným významom, ktorý presahuje históriu.

Pánov deň

Keďže náš Pán vstal z mŕtvych v prvý deň týždňa, nedeľa sa od počiatku kresťanstva slávila ako „Pánov deň“. Stala sa hlavným dňom kresťanskej bohoslužby, hoci sabat  (sobota) sa slávil s rovnakou úctou až do štvrtého storočia. Naša viera v spasenie spočíva na skutočnosti vzkriesenia, pretože „keď Kristus nevstal [z mŕtvych], vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí“ (1 Kor 15, 17 – 19). Zmŕtvychvstanie musí byť ústredným bodom nášho života, a to nielen ako historický fakt, ale ako skutočnosť, ktorá robí náš život hodnotným. Oslavou tejto udalosti každý týždeň obnovujeme svoju pamäť a svoje. Sú dve nedele, v ktorých sa vzkriesenie takto osobitne nepripomína, pretože sa v nich pripomínajú udalosti priamo spojené so vzkriesením: Kvetná nedeľa, ktorá nás pripravuje na pamiatku umučenia nášho Pána počas Veľkého týždňa, a Päťdesiatnica, ktorá oslavuje dar Svätého Ducha v hornej sieni v päťdesiaty deň Paschy.

Nedeľa: Ôsmy deň

Nedeľa je taktiež oslavou začiatku nového stvorenia. Raná Cirkev uvažovala o nedeli podobne ako my o samotnej Eucharistii. Otcovia ju často nazývali „ôsmym deň“ alebo prvým dňom nového stvorenia. Kristovo zmŕtvychvstanie znamená koniec starého poriadku a začiatok novej éry. Žijeme v tom, čo svätý Pavol nazýva novým stvorením (2 Kor 5, 17), pretože Kristus ako druhý Adam svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním znovu začal ľudské dejiny.

Toto nové stvorenie presahuje bežný chod každodenných udalostí; je to niečo ako nebo na zemi. Preto mnohí Otcovia začali hovoriť o nedeli ako o „ôsmom dni“, dni mimo nášho pozemského týždenného cyklu. Sedemdňový týždeň bol v židovskom myslení spojený s príbehom stvorenia z knihy Genezis. V tomto príbehu je Boh zobrazený ako ten, ktorý šesť dní pracuje a v siedmy deň, sabat, odpočíva. Teraz, keď sa v Kristovi začalo nové stvorenie, má týždeň ôsmy deň, deň, ktorý nás vedie za hranice fyzického sveta do Božieho kráľovstva v Ježišovi Kristovi. V tento deň sme vzkriesení k životu s Kristom a Božie kráľovstvo sa stáva prítomným v celej svojej moci. Nedeľa bola pre prvých kresťanov dôležitá aj preto, lebo v tento deň očakávali, že Kristus príde opäť (druhý príchod) v celej svojej moci a sláve, aby súdil živých i mŕtvych.

Božská liturgia je najužšie spojená s týmto týždenným slávením. Každá liturgia je oslavou vzkriesenia nášho Pána. Ako zdôraznil svätý Ján Zlatoústy: „Tajomstvo Veľkej noci nemá väčšiu účinnosť ako to, ktoré sa slávi teraz. Je to jedno a to isté. Vždy je tu tá istá milosť Ducha, vždy je to Pascha“ (porov. 1 Tim 5, 3). Božská liturgia je teda osobitne predpísaná najmä na nedeľu, deň, keď náš Pán vstal z mŕtvych, na „ôsmy deň“, deň eschatonu.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Aké sú dva hlavné témy Pánovho dňa?

Ako slávite Pánov deň?

Zdroj: Life and worship: the mystery of Christ among us, God with us publications 1986. Pracovný preklad pripravili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Paschálny cyklus (9. časť)

Predchádzajúce: Život a bohoslužba: Liturgický deň II. (7. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings