Katechéza pre deti: Ježiša nazývame Pán (19. časť)

Ježiš žil na zemi veľmi dávno. Svojich blízkych priateľov nazýval učeníkmi.

Jedného dňa bol Peter s ďalšími učeníkmi na loďke. Bola noc a nastala silná búrka. Učeníci sú vydesení. Následne sa stalo niečo prekvapujúce. Zďaleka videli, ako k nim niekto prichádza. Po vode kráčal nejaký človek. „Vzchopte sa, to som ja,“ zvolal Ježiš.  

Peter povedal: „Pane, ak si to naozaj ty, prikáž, aby som mohol prísť k tebe.“ Ježiš povedal: „Poď!“ Peter začal kráčať po vode. Následne sa naľakal. Začal sa topiť. Vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš zachránil Petra. Spolu nastúpili do loďky. Učeníci boli ohromení. Ježišovi povedali: „Ty si Boží Syn“ (Matúš 14, 22 – 33). Ježiš je Boží Syn. Petrovi zachránil život. Uzdravoval ľudí. Otvoril nám nebo, keď vstal z mŕtvych.

Mocného človeka niekedy nazývame pán. Boh je všemocný. Preto ho vždy nazývame Pán. Peter a ďalší učeníci nazývali Ježiša Pán. Vedeli, že je Boh.

Na božskej liturgii sa modlíme k Ježišovi za to, čo potrebujeme. Hovoríme: „Pane, zmiluj sa.“ Hovoríme „Pane, zmiluj sa“ za chorých, za cestujúcich, za všetko. Prosíme Ježiša, Božieho Syna, aby sa o nás postaral. Ježiš je náš Pán.

Zopakujme si to: Dnes sme sa dozvedeli, prečo Ježiša nazývame Pán. Čo znamenalo slovo Pán v dobe, keď na zemi žil Ježiš? (Boh) Keď hovoríme „Pane, zmiluj sa“, o čo prosíme? (Prosíme Ježiša, aby sa o nás postaral).

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Na božskej liturgii sa modlíme k __________ za to, čo potrebujeme.

Hovoríme: „______, zmiluj sa.“

Prosíme Ježiša, aby sa o nás __________. 

Pane / Ježišovi / postaral

Pre rodičov:

Slovo Pán má pôvod v židovstve. Je to preklad výrazu Adonaj, ktorý Židia používali, keď pri čítaní Svätého písma narazili na Božie meno Jahve. Keďže sa necítili hodní vysloviť Božie meno, nahrádzali ho slovom Adonaj alebo Pán.

Ježiš je Pán

Na začiatku evanjelií sa nenachádza nijaký prípad, že by Ježiš povedal svojim učeníkom, že je Boh. Pri všetkých zázrakoch, ktoré robil, sa určite pýtali, kto je, a diskutovali o tom, či je Mesiáš, alebo nie. Považovať ho za Boha bolo skokom viery. To sa stalo pri dvoch prípadoch utíšenia mora.

Prvý prípad sa odohrá, keď je Ježiš v loďke so svojimi učeníkmi a nastane búrka. Vydesení ho prebudia a on utíši more (Mt 8, 23 – 27). Druhá udalosť sa odohrá v príbehu, o ktorom sa hovorí v dnešnom poučení, keď Ježiš kráča po vode (Mt 14, 22 – 33). Jednou z Božích vlastností je moc nad prírodou. Učeníci poznajú úryvky zo Svätého písma, v ktorých je ukázané, že Boh ovláda vody: „Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, pozdvihujú rieky svoj hukot. Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje mocnejší je Pán na výsostiach“ (Žalm 93, 3 – 4). „Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli“ (Žalm 107, 29) (pozri aj Žalmy 65, 8; 89, 10). Tým, že Ježiš utíšil more, bol spojený priamo s Bohom, a preto sa stal známym ako Pán.

Ježiš ako Bohočlovek

Toto chápanie Ježiša ako Boha a človeka sa v priebehu storočí vyjadrovalo rôznymi spôsobmi. Tú istú vieru vyznávame, keď hovoríme Nicejské vyznanie viery: „Verím… v jedného Pána Ježiša Krista… On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Tú istú tému počúvame vyjadrenú v božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, ktorá cituje Jánovo evanjelium 3, 16: „Ty [Otče] si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Napriek tomu tieto vyjadrenia stoja v kontinuite so skúsenosťami apoštolov s Pánom ako skutočne „Božím Synom“.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-christ/icon-of-christ-walking-on-the-water-1cw25/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Klaniame sa Presvätej Trojici: Otcu i Synu i Svätému Duchu (20. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Nášho presbytera voláme a oslovujeme „otec“ (18. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings