Katechéza pre deti: Naša cirkevná rodina (1. časť)

Gréckokatolícka liturgia s pápežom Františkom v Prešove v septembri 2021.

Ján Krupa

Boh nám dal veľa dobrých vecí: tento svet, naše rodiny, našu Cirkev. Boh je taký dobrý, že nám dáva rodiny, aby nás milovali. Jedna vec, ktorú radi robíme s našou rodinou, je chodenie do cirkvi-chrámu. Spolu sa klaniame Bohu a ďakujeme Mu za mnohé dobré veci, ktoré nám On dal. Keď prídeme do cirkvi-chrámu, našej rodine sa stane niečo mimoriadne. Narastie, pretože naša rodina je súčasťou našej cirkevnej rodiny. Všetky naše rodiny sa zídu a vytvoria našu cirkevnú rodinu. Sme [názov farnosti] cirkevná rodina.

Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

Vedeli ste, že slovo „cirkev“ znamená dve veci? Znamená chrám, v ktorom sa klaniame Bohu, a tiež nás! My vytvárame Cirkev. Keby sme všetci boli na stretnutí v hoteli a tam by sme mali božskú liturgiu, stále by sme boli Cirkvou.

Ježiš nám pomohol stať sa Božou rodinou. Ježiš chce, aby sme klaňali Bohu spolu ako rodina. Ježiš chce, aby sme rástli spolu tak, ako rastie spolu rodina. Ježiš nám ukazoval a učil nás, ako máme žiť podľa Božej vôle.

Bohu sa klaniame v nedeľu, ktorá je Pánovým dňom, pretože v nedeľu náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Zopakujme si: Máme dve rodiny: rodinu, s ktorou žijeme spolu v domácnosti, a cirkevnú rodinu, s ktorou sa spolu v cirkvi-chráme klaniame Bohu v nedeľu alebo vo sviatok.   

Vyber a doplň do vety vhodné slovo:

1. Ježiš nás učil, že Boh je_____________.   láska / modrý

2. Ježiš nám pomohol stať sa Božou __________.    skupinou / rodinou

3. Božia rodina prichádza do ________________.             školy / cirkvi-chrámu

4. My___________ v Pánov deň.         sa klaniame Bohu / pracujeme

5. My sa klaniame Bohu aj __________.         v pondelok / vo sviatky

6. Božia rodina prichádza do cirkvi-chrámu, aby sa klaňala ________.                sochám / Bohu

Zapamätajme si: Dnes sme sa naučili: našu cirkevnú rodinu vytvárajú mnohé rodiny; sme Božia rodina a spolu sa klaniame Bohu; naši priatelia tu v cirkvi-chráme sú naozaj súčasťou našej rodiny; Boh nás všetkých miluje; my všetci sme súčasťou Božej rodiny; moja cirkevná rodina sa klania Bohu v nedeľu – Pánov deň, ktorý je dňom vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, a vo sviatky.

Pre rodičov: Vo východnej teológii je rodina vzorom pre našu koncepciu Cirkvi – sme rodina.

Pravé náboženstvo sa nezaoberá výlučne Bohom, pretože náboženstvo je vzťah Boha a človeka. Pravé náboženstvo sa zaoberá Bohom, ktorý sa zjavil človeku a pozýva ho, aby vstúpil do tohto vzťahu. Tento vzťah prejavujeme navonok, keď sa schádzame na bohoslužby v cirkvi-chráme. Na božskej liturgii naša eucharistická modlitba (slovo „eucharistia“ je grécky výraz pre „vďakyvzdanie“) zahŕňa všetky Božie dary pre nás a všetko, čo Boh urobil pre našu spásu. Predovšetkým však ďakujeme Bohu za Jeho najväčší dar – za nášho Pána Ježiša Krista.

Bohoslužobné dni: Uvádzame deti do predstavy o bohoslužbe v nedeľu – v deň Pánovho vzkriesenia. Mnohé naše cirkvi-chrámy ponúkajú večiereň alebo božskú liturgiu v sobotu večer pre nasledujúcu nedeľu. Vo východnej kresťanskej tradícii (ktorá má korene v blízkovýchodnej praxi) sa nový deň začína západom Slnka. Inými slovami, nedeľa sa začína súmrakom soboty. Takže sobotná večerná božská liturgia sa stále slávi pre Pánov deň – nedeľu. Na bohoslužby sa schádzame aj počas sviatkov.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: Stránka prešovskej archieparchie

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: naša cirkevná rodina sa klania Bohu (2. časť)
Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings