Svetlo pre života: Zjavené tajomstvo (5. časť)

„Boh je Pán a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“

Tento refrén, ktorý sa tak často spieva na utierni, ohlasuje odstránenie priepasti, ktorá oddeľuje Boha a jeho stvorenie. Toto zjavenie, začaté v hmlistej prehistórii židovského ľudu, nachádza svoje zavŕšenie v Kristovi, ktorý je jednotou medzi nebom a zemou, božským a ľudským. Svojím vtelením Boh „naklonil nebesia“ a spojil sa s ľudským pokolením. Ako hlásajú vianočné bohoslužby Cirkvi, „anjeli a ľudia spolu tancujú a radujú sa“, lebo „múry rozdelenia boli zbúrané“. V osobe Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek, bolo prekonané každé rozdelenie. On prijal všetko, čo je ľudské, s výnimkou hriechu, a zbožštil to vo svojej osobe. Vzkriesený z mŕtvych vyniesol našu ľudskú prirodzenosť do neba, kde teraz sedí po Otcovej pravici.

Tajomstvo Božieho plánu zjaviť sa svojmu ľudu je konkrétne vyjadrené vo svätých Písmach, ktoré zaznamenávajú mnohé medzníky v dejinách spásy. Ak má byť naša kresťanská viera hlboko zakorenená v evanjeliovom posolstve a ak chceme plne pochopiť, ako Kristus naplnil Boží plán tým, že obnovil človečenstvo na svoju podobu, musíme sa vrátiť k Starému zákonu. Tam môžeme sledovať proces spásy od jej ohlásenia a ďalej v priebehu stáročí. V tom čase bola spása pripravovaná v životoch ľudí, ktorých si Boh osobitne vyvolil, až do tej doby, než sa nakoniec naplnila v Ježišovi Kristovi.

Sväté písmo, alebo Biblia, je súbor „kníh“, ktoré napísalo mnoho rôznych autorov a ktoré zaznamenávajú rôzne etapy židovských dejín. Jeho obsah, inšpirovaný Bohom, sa k nám dostal ľudskou cestou – najprv prostredníctvom ústnej tradície ľudí a potom ako zapísaný ľuďmi, ktorí sa snažili sprostredkovať Božiu pravdu literárnymi prostriedkami, ktoré mali k dispozícii. Títo biblickí autori boli úplne ľudskými nástrojmi, ktoré Boh použil na zaznamenanie svojej činnosti. Boli ovplyvnení dobou, v ktorej žili, a okolnosťami života okolo nich. Pri vzniku inšpirovaných spisov Svätý Duch pôsobil prostredníctvom ich človečenstva, a nie namiesto neho. Čitateľ sa musí učiť rozlišovať podávané duchovné posolstvo bez toho, aby ho zamieňal s ľudskými prvkami v diele, ktoré sa dajú lepšie rozpoznať vďaka modlitbe a náležitému štúdiu literárneho a historického pozadia spisovateľa.

Keď začneme čítať Starý zákon, všimneme si množstvo rôznych literárnych žánrov alebo metód, ktoré biblickí autori používajú: historické rozprávanie, zákon, veštba, poézia, didaktický príbeh, apokalyptická literatúra a iné. Každá literárna forma má osobitný význam a spisovateľ si ju vybral, aby vyjadril určité aspekty božskej skutočnosti, ktorá mu bola zjavená. Ak chceme adekvátne pochopiť inšpirované posolstvo v čítaných pasážach, je dôležité najprv určiť, akú literárnu formu si autor zvolil. Táto pozornosť na literárnu formu je rozhodujúca pre náležité pochopenie Svätého písma.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Zjavený v stvorení (6. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Obraz „jasného oblaku“ (4. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings