Svetlo pre život: Ozveny knihy Genezis v našej bohoslužbe (10. časť)

Témy prvej časti knihy Genezis sa stali dôležitými v našej slávení Božej spásy v bohoslužbe Cirkvi. V eucharistických modlitbách (anaforách) božských liturgií ohlasujeme, že po našom páde nás Boh v Ježišovi Kristovi opäť vzkriesil. Na Vianoce oslavujeme Krista ako „strom života“, pripomínajúc ten, od ktorého boli Adam a Eva odohnaní (Gn 3, 24): „Priprav sa, Betlehem, a vyzdob sa, Efrata. Raj, otvor svoje brány všetkým. Lebo v jaskyni už vyklíčil z Panny Strom života. Jej lono je duchovný raj s božským ovocím spásy. Keď z neho okúsime, život si zachránime. Nezomrieme ako Adam. Kristus prichádza na svet, aby obnovil v človeku svoj zničený obraz“ (Tropár, Predsviatok Narodenia Ježiša Krista).

Znovuotvorenie raja je častou témou modlitby Cirkvi. V kondáku k úcte svätého Kríža počas Veľkého pôstu spievame: „Už viac nestráži brány raja plamenný meč, lebo Pánov kríž ho úžasne uhasil. Moc smrti bola zlomená, víťazstvo podsvetia zlikvidované a Ty, môj Spasiteľ, si vstal a vyzval tých, ktoré sú v priepasti [podsvetia]: ‚Vstúpte opäť do raja.‘“ Jeden hymnus pre sviatok Povýšenia Kríža (14. september) ohlasuje: „Vyzdvihnutý vysoko na kríži, Učiteľ, si so sebou vzkriesil Adama a celú našu padlú prirodzenosť… Ten, ktorý stromom zviedol nášho praotca Adama, krížom sa sám dal zviesť… Smrť, ktorá prišla na človeka jedením zo stromu, dnes už krížom stratila účinnosť…“ Ďalší hymnus vyhlasuje: „[Na kríži] Kristus, Kráľ slávy, slobodne rozprestrel svoje ruky. Tým nás vzkriesil k nášmu predošlému šťastiu, ktoré sme stratili pre starodávneho nepriateľa a trpkú rozkoš [jedenie zo stromu], ktorá nás odohnalo od Boha.“ Všetky tieto obrazy sú ozvenou evanjelia, kde Pán otvára raj kajúcemu lotrovi z kríža (Lk 23, 42).

Príbehy knihy Genezis figurujú aj v byzantskej teológii krstu. Vierou v Krista Ježiša a prijatím jeho výzvy ku krstu (porov. Mt 28, 16 – 20) sa skutočne a pravdivo stávame súčasťou nového stvorenia, ako vysvetľuje teológ svätý Gregor Teológ:

„Byť úplne bez hriechu patrí Bohu…, ale hrešiť je ľudské… preto Učiteľ nepovažoval za správne nechať svoje stvorenie bez pomoci alebo zanedbať jeho nebezpečenstvo odlúčenia od seba, ale tak, ako dal existenciu tomu, čo neexistovalo, tak dal nové stvorenie tomu, čo existovalo, božskejšie stvorenie a vznešenejšie ako to prvé… Taká je milosť a moc krstu, nie je to premoženie sveta ako kedysi, ale očistenie každého jednotlivca od hriechov a úplné očistenie od všetkých modrín a škvŕn hriechu.“

Svätý Ján Zlatoústy prirovnáva nové stvorenie krstu k prvotnému stvoreniu knihy Genezis: „Vtedy [Boh] stvoril človeka na Boží obraz; teraz ho zjednocuje so samým Bohom… Prvému človeku dal raj za príbytok, teraz nám otvoril nebo.“ Nahota kandidáta je postavená do kontrastu s nahotou Adama a Evy: „Vtedy bola nahota a teraz je nahota. Ale v starej zmluve, po tom, čo Adam zhrešil, Adam bol nahý, pretože zhrešil; v novej zmluve je kandidát vyzlečený, aby bol oslobodený od hriechu.“ Krstné rúcho sa stáva naším odevom v Kristovi (Gal 3, 27) a nahrádza hanbu Adama a Evy pri ich nahote v rajskej záhrade (Gn 3, 27).

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Abrahám a Izraeliti (11. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Pád ľudstva (9. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings