Svetlo pre život: Ľudstvo na Boží obraz a podobu (8. časť)

Vo svojom druhom príbehu o stvorení starozákonná kniha Genezis rozlišuje medzi ľudstvom a všetkými ostatnými Božími dielami. Máme rovnaký pôvod a určenie ako všetka stvorená skutočnosť, ale zároveň sme radikálne odlišní. Existujeme na „obraz a podobu“ Boha (Gn 1, 26).

Nespočetné množstvo židovských a kresťanských mysliteľov sa snažilo vysvetliť, čo to znamená byť na Boží obraz. Niektorí zdôrazňovali vládu a správu nad stvorením, ktorú nám dáva Boh (porov. Gn 1, 26). Hoci sme mu nepochybne podriadení, máme účasť na jeho panstve ako slobodné bytosti so zodpovednosťou a kontrolou. Iní zdôrazňovali naše duševné a duchovné kvality, najmä našu slobodnú vôľu, ako vyznačujúce nás na Boží obraz.

Mnohí cirkevní Otcovia používali slová „obraz“ a „podobu“ na opis nášho vzťahu s Bohom. „Obraz“ pre nich znamenal nezničiteľnú podobnosť s Bohom, ktorá je podstatou našej prirodzenosti. Títo Otcovia videli tento obraz v mnohých aspektoch ľudskej osoby vrátane našej slobody, rozumnosti, vlády nad svetom a nesmrteľnosti. Najmä niektorým východným kresťanom sa naše stvorenie ako spoločenstvo („muža a ženu ich stvoril“ Gn 1, 27) javilo ako odraz trojičnej podstaty Boha. Ešte iní chápali celú ľudskú osobu ako podobnú Bohu: telo, emócie aj intelekt.

Pre Otcov slovo „podoba“ označovalo naše zjednotenie s Bohom mocou Svätého Ducha. Túto harmóniu s Bohom videli znázornenú v knihe Genezis opisom Adama a Evy, ktorí sa tešili zo spoločenstva s Bohom v záhrade. Podľa ich názoru sa obraz a podoba navzájom dopĺňajú. Stvorení na Boží obraz sme slobodní a ako slobodní potvrdzujeme svoju podobu v zjednotení s Bohom. Adam však zhrešil a rozhodol sa nebyť „ako Boh.“ Stratil podobu v nás a poškodil obraz. Boží obraz v nás zostáva vždy ako základ pre obnovenie priateľstva s Bohom a pre predurčené zjednotenie s ním.

Kristus opravil poškodenie spôsobené Adamovým hriechom: „Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar“ (Rim 5, 15). Kristus, dokonalý „obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia“ (Kol 1, 15), prinavracia božskú podobu ľudstvu, keď sa im stal podobným „vo všetkom… okrem hriechu“ (Hebr 2, 17; 4, 15).

V novom stvorení, ktoré uviedol Kristus, sa naplňuje božský obraz v ľudstve. Zatiaľ čo Kristus je dokonalým obrazom Boha, kresťan je obrazom Krista. Naša prirodzenosť na Boží obraz je potvrdená a my sme teraz schopní obnoviť božskú podobu. Teraz je možné vrátiť sa k pôvodnej harmónii života, aká bola pred pádom. Môžeme konať zo svojej pravej ľudskej prirodzenosti podľa Božieho obrazu a podoby. Môžeme sa rozhodnúť vrátiť sa Bohu prostredníctvom milosti Ducha. Naša životná cesta sa môže stať, ako povedal sv. Irenej Lyonský, stálym „postupom k budúcnosti plnej prisľúbení.“ Môžeme byť opäť skutočne ľuďmi, pretože môžeme stúpať k zjednoteniu s Bohom.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Pád ľudstva (9. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Druhý príbeh o stvorení (7. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings