Svetlo pre život: Bohorodička, predobraz Cirkvi (34. časť)

Príkladom Cirkvi ako Kristovo telo a chrámu Svätého Ducha je svätá Panna, ktorá bola skutočnou fyzickou nádobou obsahujúcou Krista. Ona, ktorú byzantské cirkvi nazývajú „živým chrámom svätej slávy Krista, nášho Boha“, „svätým chrámom nášho svätého Boha“ a „vznešeným chrámom, palácom, trónom a podivuhodným príbytkom nášho Boha“ (Stichira na večierni, sviatok Vstupu do chrámu) je vzorom alebo „predobrazom“ Božieho ľudu, ktorý sa stal jeho príbytkom (1 Kor 3, 16 – 17; 6, 19; 2 Kor 6, 16).

Vnímavosť Panny Márie voči Bohu sa odhaľuje najmä v príbehu Zvestovania (Lk 1, 26 –  38). Zjavil sa jej anjel Gabriel s úžasnou správou, že sa stane panenskou matkou Syna Najvyššieho, a to prostredníctvom moci Ducha. Mária sa slobodne a bez váhania rozhodla spolupracovať s Božou vôľou a jeho plánom pre našu spásu. Jej odpoveď anticipovala prosbu nášho Pána: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ Tento úplný súhlas s Božou vôľou bez akýchkoľvek podmienok je samotnou podstatou svätosti: úplné a otvorené prijatie nášho ľudského osudu, cieľa, pre ktorý sme boli stvorení.

Evino odmietnutie nasledovať Boží plán v Edene prinieslo len smrť a utrpenie. Mária svojou otvorenosťou voči Božiemu plánu ohlasuje nové stvorenie v Kristovi. Ona je prvá, ktorá bola spasená skrze smrť a zmŕtvychvstanie svojho Syna. V jej zosnutí („usnutí“) je ľudská prirodzenosť pozdvihnutá na úroveň anjelských síl. Žalmista chválil Boha, ktorý „stvoril [človeka] o niečo menšieho od anjelov a ovenčil ho slávou a cťou“, ale Mária predstavuje nové stvorenie. Ona je „čestnejšia ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni“. Tým sa stáva vzorom svätosti pre všetkých, ktorí sa usilujú o kresťanskú dokonalosť, najmä pre askétov alebo „Bohonositeľov“, ktorých Cirkev označuje ako „anjelov v tele“.

Byzantská teológia ešte jasnejšie hovorí o úlohe Márie v spáse ľudského rodu. Na sviatok Zvestovania Gabriel pozdravuje Máriu ako tú, „skrze ktorú je Adam povolaný späť do raja, Eva je oslobodená z otroctva a svet je naplnený radosťou.“ V jej lone sa Boh zjednocuje s ľudským telom „z dobrej vôle Otca a pôsobením Svätého Ducha“ (lítijná stichira). Na sviatok Zosnutia Cirkev ohlasuje: „Raduj sa, Panna, lebo ty sama si spojila nebo a zem,  keď si porodila svojho Syna“ (stichira na Chválach) a „skrze jej sväté Zosnutie sa svetu dáva nový život“ (lítijná stichira). Keďže porodila Boha v tele, Máriino rozhodnutie malo kozmický význam; a ona je prvá, ktorá sa zúčastňuje na úplnej spáse uskutočnenej prostredníctvom Kristovho vtelenia, vrátane prijatia jej tela do Božej prítomnosti. Preto má jedinečnú úlohu orodovníčky za celé ľudstvo. Jedna z najstarších modlitieb Cirkvi opisuje jej úlohu: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička Panna. Prosbami našimi nepohŕdaj v potrebách našich, ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty jediná čistá a požehnaná.“ Byzantské cirkevné dejiny obsahujú mnohé príklady modlitbových bdení k Bohorodičke v čase občianskeho nebezpečenstva. Pri jednej z takýchto príležitosti vznikol sviatok Ochrany Bohorodičky (1. október).

Sväté písmo oslavuje Máriu najkrajšími menami: „veľmi milá“ (Lk 1, 28), „požehnaná medzi ženami“ (1, 28. 42) a „matka Pána“ (1, 43). Tieto sa stali základom všetkých titulov pripisovaných Svätej Panne. Najväčším titulom, ktorý bol Márii udelený, je titul „Bohorodička“, po grécky Theotokos. Pridelil jej ho Efezský koncil (431), ktorý definoval, že „Emanuel je naozaj Boh, a preto je Svätá Panna Theotokos, keďže v tele [vo svojom lone] nosila Božie Slovo, ktoré sa stalo telom“ (1. kánon). Tento koncil veľmi jasne odmietol všetky názory o Ježišovej osobnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom oddeľovali božskú a ľudskú prirodzenosť, ktoré sú v ňom zjednotené. Efezský koncil odmietol akékoľvek náznaky, že božstvo sa s ním spojilo až po jeho narodení alebo že Ježiš sa nejakým spôsobom odlišuje od Božieho Slova. Mária nie je len matkou Ježiša – človeka, ale Ježiša – vteleného Božieho Syna. V jeho osobe sa zjednotili obe prirodzenosti. Vďaka svojmu vzťahu k tejto jednej osobe je Mária „Božou Matkou.“ Byzantské cirkvi bežne označujú Máriu titulom Theotokos, ktorý znamená, že je skutočne „Božou Matkou“ prostredníctvom počatia, vynosenia a porodenia osoby Ježiša, pravého Boha a pravého človeka.

Zdroj: LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Doslov (35. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Autorita a svätosť (33. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings