Prúd živej vody: Úloha Otcov v živote Cirkvi (16. časť)

Počas nášho prieskumu cirkevných otcov ako vyjadrenia posvätnej Tradície sme zdôrazňovali, ako títo muži a ženy vydávali verné svedectvo o Kristovi tým, že sa otvorili vedeniu Svätého Ducha, ktorý v nich prebýva. Vďaka vlastnej otvorenosti voči prítomnosti Kristovho Ducha boli schopní spolupracovať s vnuknutiami tohto Ducha a viesť Cirkev v priebehu storočí, a tak plniť poslanie, ktoré bolo zverené apoštolom a ich nástupcom. Otcovia sú strážcami myslenia apoštolov, služobníkmi a obrancami posvätnej Tradície, hovorcami Svätého Ducha. Plnením týchto úloh sa podieľali na formovaní Cirkvi v priebehu vekov.

Videli sme, že v istom zmysle už poznáme Otcov. Modlíme sa slovami, ktoré nám oni dali, spievame Božie chvály v hymnoch, ktoré oni zložili, snažíme sa pochopiť Božie tajomstvá pomocou obrazov, ktoré oni vytvorili, a žijeme podľa praxe, ktorú oni vytvorili pred nami. Nielenže máme tieto konkrétne prejavy ich života ako pokladnicu požehnania, z ktorej môžeme podľa potreby čerpať, ale máme aj ich príklad, ktorý môže usmerniť naše vlastné úsilie byť verní Kristovi.

Osobná úvaha

Aké boli znaky cirkevných otcov?

Ako sme v kontinuite s cirkevnými otcami?

Ako cirkevní otcovia ovplyvňujú náš život dnes?

Úvaha svätého Gregora z Nazianzu o Svätej Pasche

Toto je deň Vzkriesenia; a pre mňa je to vhodný začiatok. Buďme všetci zjednotení v srdci a vzdávajme Bohu slávu v tento slávnostný sviatok. Oslovme ako bratov aj tých, čo nás nenávidia, ako aj tých, čo nás milujú, pomáhajú nám a čokoľvek pre nás vytrpeli. Odpusťme si všetko vo Vzkriesení. Odpusťme si navzájom: Ja, ktorý som utrpel toto úctyhodné násilie, a vy, ktorí ste ho spôsobili…

Včera bol Baránok zabitý a stĺpy dverí pokropené Jeho Krvou, zatiaľ čo Egypt oplakával svojich prvorodených. Ale anjel ničiteľ a jeho obetný nôž, strašný a desivý, prešli popri nás, lebo nás chránila drahocenná Krv. Dnes sme úplne odišli z Egypta a od faraóna, jeho krutého tyrana, a od jeho utláčateľských dozorcov; sme oslobodení od práce s tehlami a slamou a nikto nám nezakazuje sláviť sviatok nášho prechodu, našu Paschu, a sláviť nie s kvasom zloby a hanebnosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy, a nenosiť so sebou nič z dávneho a zlého kvasu Egypta.

Včera som bol ukrižovaný s Kristom, dnes som s ním oslávený. Včera som s ním zomrel, dnes som s ním dostal život. Včera som bol s ním pochovaný, dnes s ním vstávam. Dnes obetujme tomu, ktorý za nás trpel a vstal z mŕtvych… Obetujme jeho obrazu to, čo je stvorené na podobu tohto obrazu. Vzdajme úctu tomu, na ktorého podobu sme boli stvorení… Staňme sa ako Kristus, pretože Kristus sa stal ako my. Staňme sa kvôli nemu bohmi, pretože on sa pre nás stal človekom. (Sv. Gregor z Nazianzu, Na Svätú Paschu)

Všimnite si podobnosť nasledujúcich hymnov, ktoré sa spievajú počas paschálneho obdobia:

Dnes nám bola zjavená posvätná Pascha, nová a svätá Pascha. Mystická Pascha! Ctihodný prechod! Pascha, ktorou je Kristus, Vykupiteľ. Nepoškvrnená Pascha, veľká Pascha. Prechod veriacich. Prechod, ktorý nám otvára brány raja. Pascha, ktorá posväcuje všetkých veriacich.

Včera som bol pochovaný s tebou, Kriste, ale dnes vstávam, vzkriesený s tebou. Včera som sa tebou ukrižoval; Spasiteľ, osláv ma so sebou vo svojom kráľovstve. (Sv. Ján z Damasku)

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Vyznania viery a koncily (17. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Neskorší byzantskí Otcovia a ich súčasníci (15. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings