Kristus naša Pascha: Pánov vstup do Jeruzalema (28. časť)

221 Cirkev začína oslavovať Vzkriesenie ako víťazstvo nad smrťou spomienkou na vzkriesenia Lazára, počas ktorého sa Ježiš zjavuje ako „vzkriesenie a život“. „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11, 25). Lazárovou sobotou sa začína Kvetná trioda. Lazárova sobota vedie do Svätého týždňa, ktorý prináša dobrú zvesť o Kristovom víťazstve nad hriechom a smrťou prostredníctvom jeho umučenia a kríža. Znakom bezprostredne blížiaceho ho víťazstva je vstup Krista, Bohočloveka, do Jeruzalema. „Ako človek plakal nad Lazárom, a ako Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ako človek sedel na osliatku, a ako Bohu mu prevolávali: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom‘.“[1]

222 V liturgických hymnoch Kvetnej nedele, známej aj ako Palmová nedeľa, spievame o jeruzalemských deťoch, ktoré vítali Krista ako Kráľa, hoci ho farizeji a zákonníci odmietali prijať: „Zlé a cudzoložné pokolenie, prečo si tak neveriacky zaobchádzali so svojím Pánom?… Prečo ste odmietli prorokove slová, ktoré ho ohlasujú? Vaše vlastné deti dnes spievali na vašu hanbu: ‚Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!‘“[2] Tak ako ľud vítal Krista ratolesťami zo stromov, tak aj kresťania vítajú Krista „palmami cností“[3], keď nastupuje na svoje dobrovoľné umučenie. Tí, ktorí si neosvojili cnosti a odmietli Krista, sú prirovnávaní k neplodnému figovníku: „Áronova palica, hoci bola vyschnutá a odumretá, sa zmenila na zelenú ratolesť, ktorá vydáva listy, ale toto zločinné zhromaždenie sa zmenilo na neplodný figovník.“[4]

223 Liturgické texty Svätého a Veľkého týždňa nám predstavujú príklad kajúcnej ženy, ktorá drahým olejom pomazala nohy Spasiteľa (porov. Mt 26, 6 – 16; Lk 7, 36 – 50). Kajúcna neviestka, „keď rozpoznala Kristovo božstvo“, dostáva od neho odpustenie svojich hriechov a pohýna nás k pokániu: „Prijmi prúd mojich sĺz, ty, ktorý z oblakov čerpáš vody mora. Nakloň sa k stonaniu môjho srdca, ty, ktorý si vo svojom nevýslovnom seba-zrieknutí sklonil nebesia. Budem bozkávať tvoje najčistejšie nohy a utierať ich vlasmi svojej hlavy.“[5] Ježiša pozval farizej, ale požehnanie dostala neviestka: „Ježišu, životodarný chlieb, ty si jedol so Šimonom farizejom, aby neviestka získala tvoju milosť, ktorá prevyšuje každú cenu, tým, že vyleje olej na tvoju hlavu.“[6]

224 Dobrý skutok neviestky roznietil Judášovu žiarlivosť a podnietil ho k zrade. „Ó, Judášova bieda! Videl, ako neviestka bozkáva tvoje nohy, a ľstivo zosnoval plán, že ťa zradí bozkom. Ona si rozpustila vlasy a jeho spútala ako väzňa zúrivosť…, lebo závisť si nevie vybrať svoj prospech.“[7] Napriek tomu Ježiš robí všetko pre Judášovu záchranu: Umýva mu nohy a počas Tajomnej večere mu ponúka chlieb. „Ó, nevýslovné sebapokorenie!… Spasiteľu, ty, ktorý si oheň, umyl si nohy svojho zradcu, a keď si ho umýval, nespálil si ho…, ale dal si mu pri večeri Chlieb.“[8]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň o zákone a milosti, 26.

[2] Kvetná trióda, Veľký pondelok, Večiereň, Stichira na stichovnách.

[3] Porov. Veľkopôstna trióda, Šiesty týždeň pôstu, Pondelok, Utiereň, Prvý a druhý sedalen.

[4] Kvetná trióda, Veľký pondelok, Povečerie, Kánon, Deviata pieseň.

[5] Kvetná trióda, Veľká streda, Utiereň, Stichira na stichovnách.

[6] Kvetná trióda, Veľký utorok, Veľké povečerie, Kánon, Deviata pieseň.

[7] Kvetná trióda, Veľký a svätý štvrtok, Večiereň, Stichira na 140. žalm.

[8] Kvetná trióda, Veľký a svätý piatok, Povečerie, Kánon, Ôsma pieseň.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Umučenie (29. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Kristova Pascha (27. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings