Katechéza pre deti: Ako Cirkev slúžime (68)

V biblických príbehoch čítame o mnohých spôsoboch, ktorými Ježiš slúžil každému, koho stretol. Počuli sme, ako Ježiš pomáhal liečiť chorých a dával jedlo ľuďom, ktorí boli hladní. Taktiež počúval ľudí a odpovedal na ich otázky o Bohu.

Jedného dňa Ježiš počul učeníkov rozprávať sa o tom, kto bude prvý v Božom kráľovstve. Ježiš chcel, aby vedeli, že najskôr musia slúžiť ľuďom na zemi a až potom vstúpia do Božieho kráľovstva. Ježiš im povedal:

„Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Markovo evanjelium 10, 43 – 45)

Ježiš chce, aby sme hľadeli na neho a naučili sa, ako slúžiť Bohu a jeden druhému. Ježiš sa staral o chorých a chudobných. Prijímal deti. Dokonca sa staral o ľudí, ktorých nikto druhý nechcel za svojich priateľov. Ježiš slúžil Bohu, aj keď to znamenalo, že ho ostatní nemali radi. Ježiš chce, aby sme sa naučili slúžiť jeden druhému tak, ako slúžil on. Jeden zo spôsobov, ako si môžeme navzájom slúžiť, je pomáhať v našom chráme.

Máme mnoho ľudí, ktorí slúžia v našom chráme. Kňaz a diakon slúžia božskú liturgiu. Pomáhajú nám stať sa a zostať zjednotenými s Bohom.

Mníšky, sestry, mnísi a bratia slúžia Cirkvi mnohými spôsobmi. Slúžia v nemocniciach, farnostiach a školách. Vyučujú nás, starajú sa o chorých a mnohými spôsobmi slúžia cirkevnej rodine. Zároveň sa za nás modlia.

Náš chrámový kantor slúži Bohu spevom chvál počas božskej liturgie a ostatných bohoslužieb. Kantor nám slúži tým, že nás vedie, keď spievame naše modlitby k Bohu. V niektorých chrámoch kantor organizuje spevácky zbor. Kantor a členovia zboru nás vedú pri spievaní našej chvály Bohu.

Katechéti sú muži a ženy, ktorí vedú hodiny náboženskej výchovy pre deti a dospelých v našej farnosti. Čítajú a študujú, aby sa učili, ako rásť v blízkosti Bohu. Slúžia Cirkvi tým, že pomáhajú druhým ľuďom učiť sa, ako rásť v blízkosti Bohu.

V našom chráme sú miništranti, ktorí pomáhajú kňazovi počas božskej liturgie a ostatných bohoslužieb. Pomáhajú kňazovi tým, že sa starajú o kadidlo a nosia sviece. Kňaz potrebuje miništrantov, pretože je potrebné vykonať veľa vecí počas liturgie.

Každý chrám má mnoho ďalších ľudí, ktorí slúžia cirkevnej rodine. Chrámoví správcovia sa starajú o čistotu v chráme. Ďalší ľudia perú a žehlia plachty používané na svätom stole / prestole / oltári. Títo ľudia slúžia Bohu starostlivosťou o to, aby bol Boží dom krásny.

Mnohé ďalšie práce vykonávajú chrámoví dobrovoľníci. Niektorí ľudia pripravujú špeciálne jedlá, ktoré sa podávajú ľudu po bohoslužbách. Títo ľudia slúžia cirkevnej rodine tým, že nám pomáhajú vychutnať si pokrmy daného liturgického obdobia. Náš chrám potrebuje mnoho dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú každý týždeň.

Naša Cirkev slúži aj ľuďom, ktorí nie sú jej členmi. Zbierame potraviny a oblečenie, ktoré posielame do iných krajín, kde ľudia nemajú veľa vecí. Slúžime ľuďom tým, že pomáhame v miestnych potravinových zbierkach a vývarovniach. Vieme, že Ježiš pomáhal všetkým, a my musíme robiť to isté.

Ježiš prišiel, aby nám slúžil.

Hľadíme na Ježiša, aby sme sa naučili, ako slúžiť jeden druhému a Cirkvi.

Slová na zapamätanie:

Kresťanská služba: Z lásky dávať seba do služby, aby sme pomohli druhým. Službou jeden druhému napodobňujeme Ježiša.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ako Cirkev prijímame (69)Katechéza pre deti: Ako Cirkev prejavujeme lásku (67)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings