David Petras: Byzantská liturgia – Communition (3)

Existuje ešte jeden úkon prípravy na sväté prijímanie, ktorý má hlboký duchovný význam. Veriaci ho nevidia a v skutočnosti sa v katolíckych chrámoch, ktoré používajú byzantskú liturgiu, vykonáva zriedkavajšie. Pravoslávne cirkvi byzantskej tradície ho však dodržiavajú verne. Už sme videli, aké dôležité je lámanie chleba v slávení Eucharistie.

Siaha až k našim židovským počiatkom a predstavuje pravdu, že všetci sme účastní na jednom tele nášho Pána. Svätý Pavol túto pravdu ohlasoval vo svojom prvom liste Korinťanom: „A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10, 16 – 17). Liturgia sa skutočne najskôr nazývala lámanie chleba (Sk 2, 42).

Preto kňaz najskôr rozlomí chlieb na štyri časti a položí ich na diskos v tvare kríža. Toto symbolizuje, že liturgia sa skutočne stotožňuje s obetou, ktorú náš Pán priniesol na kríži. Následne kňaz zjednotí jeden kúsok chleba s vínom v čaši. Toto symbolizuje, že sväté prijímanie, ku ktorému pristupujeme, je živé telo a krv nášho Pána, ktorý vstal z mŕtvych. Potom kňaz rozdelí chlieb na toľko častíc, koľko bude treba pre sväté prijímanie.

Toto naznačuje, že celé spoločenstvo, ako poznamenal svätý Pavol, ako jedno telo, ktoré je zjednotené vo viere a láske, sa podieľa na jednom chlebe. Prvé lámanie na štyri časti sa nazýva „melismos“, druhé lámanie pre sväté prijímanie sa nazýva „comminution“.

Druhé lámanie sa v súčasnosti v byzantskej katolíckej cirkvi vykonáva len zriedkavo, pretože táto cirkev je ovplyvnená latinským obradom. Pôvodne obe cirkvi posväcovali jeden chlieb v anafore, požehnávajúc ho, aby sa skutočne stal Pánovým telom. Rímska cirkev pôvodne tiež používala kvasený chlieb, ale potom prešla na nekvasený chlieb, aby symbolizoval väčšie stotožnenie božskej liturgie s pesachovou hostinou, pri ktorej sa jedol len nekvasený chlieb.

Byzantská cirkev naďalej používala kvasený chlieb, pretože Eucharistia sa zvyčajne slávila mimo obdobia Paschy, keď sa používala bežnejšia forma chleba. Teológie oboch cirkví hlásajú, že Ježišovo ukrižovanie, ktoré je obetným aktom, ktorého pamiatka sa slávi v Eucharistii a prijímaní svätého prijímania, je Pánovou Paschou.

Máme účasť na smrti a vzkriesení nášho Pána a sme privádzaní k novému životu. Rímska cirkev vtedy lámala a stále láme centrálnu hostiu nekvasených chlebov na dve časti a časť jednej časti sa odlomí a zjednotí s vínom v kalichu, aby manifestovala vzkriesenie. Byzantská cirkev láme jeden nekvasený chlieb, nazývaný Baránok (cirkevnoslovansky ahnec), na štyri časti a jednu časť zjednocuje s vínom v kalichu, aby manifestovala vzkriesenie.

Rímska cirkev potom rozdelila zvyšok hostie na toľko častí, koľko bolo treba pre sväté prijímanie. Podobne postupovali aj Byzantínci. V stredoveku Rímska cirkev zjednodušila rozdávanie svätého prijímania. Chlieb sa piekol vo forme hostií. Pre rituálne lámanie chleba sa používala veľká centrálna hostia a pre prijímanie veriacich sa vyrábali menšie hostie. Takto sa zachovala len prvá časť lámania, „melismos“, a kňaz jednoducho pridal toľko ďalších hostií, koľko bolo potrebné pre konsekráciu/premenenie.

Pravoslávna cirkev však zachovala tradíciu dvojitého lámania. Bolo by nepohodlné piecť malé častice kvaseného chleba. Došlo k určitému vývoju, pretože pôvodnou praxou bolo pravdepodobne odlamovanie častí z chleba, ktoré sa dávali veriacim, keď títo pristupovali. Teraz sa chlieb delil pred svätým prijímaním a všetky potrebné častice sa vložili do kalicha a rozdali sa lyžičkou.

Na druhej strane, byzantská katolícka cirkev vo východnej Európe si nejakú dobu po vstupe do únie s Rímskou cirkvou chcela vytvoriť viac katolícku identitu. Hoci nemohli vyrábať jednotlivé hostie, začali pripravovať častice pre sväté prijímanie pred prípravným obradom božskej liturgie. Stratila sa zásada, že sväté prijímanie sa má podávať z jedného chleba, ktorý má predstavovať jednotu Cirkvi. Niekedy sa piekol jeden veľký bochník a z neho sa vopred vykrajovalo sväté prijímanie a baránky (zodpovedajúce rímskej centrálnej hostii) pre mnohé liturgie.

Niekedy mohlo byť sväté prijímanie dokonca z rôznych chlebov. Takáto situácia pretrváva dodnes a existuje neochota vrátiť sa k autentickejšiemu obradu, možno preto, lebo sa to vníma ako náročnejšia prax a jednotlivé krájanie by príliš predĺžilo liturgiu. Toto druhé lámanie chleba je však predpokladané textom liturgie, ktorý vyjadruje teologický princíp, že Pán je prítomný v každej časti konsekrovanej Eucharistie, čo sa ohlasuje v modlitbe lámania: „Láme a rozdeľuje sa Baránok Boží, láme sa a nedelí, ustavične sa požíva, ale nikdy ho neubúda…“

Zdá sa, že tento relatívne nový spôsob prípravy častíc je manifestáciou meniacej sa koncepcie svätého prijímania. Je viac zameraná na každého jednotlivca ako naša osobná odmena za vieru v Ježiša, než na začlenenie do spoločenstva jeho tela, Cirkvi (Ef 1, 22 – 23). Úplné obnovenie tradičného spôsobu prípravy svätého prijímania by bolo silným svedectvom našej viery, že ako spoločenstvo veriacich tvoríme jedno Kristovo telo v jednote s Bohom a medzi sebou navzájom.

Zdroj: https://eparchyofpassaic.com/files/newsletter/20130101.pdf Preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


David Petras: Byzantská liturgia – Pristupovanie k svätému prijímaniu (4)David Petras: Božská liturgia – príprava darov (2)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings