Katechéza pre deti: Ako Cirkev konáme bohoslužby (66)

Odpustová slávnosť Trenčín 2023

Ježiš nám ukazuje, ako máme milovať Boha. Hovorí nám, že máme milovať Boha srdcom, dušou, mysľou i silou. Ježiš vie, že Boh chce byť súčasťou každej minúty nášho života.

Občas sa učeníci  Ježiša pýtali, aby im pomohol pochopiť, ako uctievať Boha a klaňať sa Bohu. Ježiš im neraz odpovedal tým, že im povedal, aby sa modlili. Jedného dňa Ježiš použil tieto slová, aby im povedal, čo sa stane, čo sa udeje, keď budeme modliť spoločne:

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Matúšovo evanjelium 18, 19 – 20)

Zakaždým, keď ideme do chrámu, nasledujeme Ježišove slová. Zhromažďujeme sa v Ježišovom mene. Spájame sa s kňazom a ľuďmi, aby sme vzdávali slávu a česť Bohu. Spoločne hovoríme a spievame modlitby a bohoslužby. Keď sa zúčastňujeme na božských liturgiách, schádzame sa, aby sme pristúpili k svätému prijímaniu a bolo zjednotení s Bohom a medzi sebou navzájom.

Božská liturgia je našou najvyššou podobou klaňania sa Bohu. Je to náš čas, keď sa stretávame, aby sme si spoločne uctili Boha a poďakovali Bohu za všetko. Tak ako to Ježiš povedal učeníkom. Ježiš bude s nami, keď sa zhromaždíme v jeho mene. Počas božskej liturgie máme mnoho spôsobov, ako Ježišovi ukázať svoju vďačnosť za, že je s nami.

Zakaždým, keď spievame v chráme, klaniame sa Bohu. Naše piesne chvália Boha a oslavujú jeho meno. Aleluja spievame, aby sme Bohu poďakovali za všetko, čo pre nás urobil. Boh nám dal všetko, čo máme, a my sme za to vďační.

Ako jedno telo stojíme, aby sme vzdali česť Bohu. Stojíme vždy, keď kňaz nesie alebo číta evanjelium. Stojíme, aby sme prejavili svoju úctu Božiemu slovu. Státie počas božskej liturgie je náš spôsob, ako ukázať Bohu, že si ho ctíme a klaniame sa jeho prítomnosti medzi nami prostredníctvom jeho slov.

Poklony sú ďalším spôsob klaňania sa Bohu. Sklonením hlavy dávame Bohu najavo, že je naším Pánom a Vládcom. Vyjadrujeme našu úctu Božej sláve a cti. Vždy, keď sa prežehnávame, skláňame sa na počesť Otca i Syna i Svätého Ducha.

Ďalším spôsobom klaňania sa Bohu je počúvanie Božieho slova v evanjeliu. Počúvame dobrú zvesť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ježiš Kristus nám daroval večný život. Bohu sa klaniame počúvaním slov, ktoré kňaz alebo diakon číta z evanjelia. Pri počúvaní evanjeliového čítania stojíme.

Počas božskej liturgie pristupujeme k svätému prijímaniu. To je náš čas, aby sme Bohu ukázali, že ho potrebujeme pri sebe. Prosíme Boha, aby bol s nami prostredníctvom Ježišovho tela a krvi. Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, zjednocujeme sa so všetkými ostatnými členmi Cirkvi.

Schádzame sa, aby sme chválili Boha a ďakovali Bohu.

Ako Cirkev konáme bohoslužby.

Slová na zapamätanie:

Bohoslužba: Chválenie Boha, pretože Boh je taký veľký, a ďakovanie Bohu za všetko, čo pre nás urobil.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ako Cirkev prejavujeme lásku (67)Katechéza pre deti: Ako Cirkev veríme (65)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings