Kristus naša Pascha II.: Exorcizmus; Akatistový hymnus; Modlitby príhovoru a vďakyvzdania (Molebeny); Vianočné a bohozjavenské koledy, náboženské piesne (chorály)

522 Posvätná Tradícia označuje diabla a jeho anjelov za nepriateľov ľudského rodu a protivníkov spásy. Najťažším prípadom diablovej nadvlády nad človekom je takzvaná posadnutosť. Na oslobodenie človeka od diabolskej posadnutosti Cirkev používa špeciálne modlitby v obrade vyháňania diabla. Tento obrad sa nazýva exorcizmus. Túto službu môže vykonávať len skutočný exorcista, kňaz určený na túto službu požehnaním biskupa. Prostredníctvom modlitby exorcistu Božia milosť oslobodzuje človeka od moci Zlého.

523 Boh pripúšťa diabolskú posadnutosť len z dôvodu hriešneho a nekajúceho života alebo z iných dôvodov, ako je ochota človeka stať sa fyzicky alebo psychicky závislým od „nástrah Zlého“. Ale aj keď diabol získa moc nad telom a vôľou posadnutého človeka, diabol v ňom nikdy nemôže zmazať Boží obraz. Modlitbami Cirkvi teda posadnutých možno vždy oslobodiť z moci diabla.

Akatistový hymnus


Odber nových článkov


524 Medzi najrozšírenejšie bohoslužby v našej Cirkvi mimo denného cyklu patrí akatistový hymnus. Slovo akathistos je grécky výraz, ktorý doslova znamená nesedavý (hymnus). Označuje osobitný druh chválospevu na počesť Krista, Bohorodičky alebo svätých, pričom jeho slávnostnosť je zdôraznená stojacim modlitbovým postojom. Akatist sa môže sláviť spoločne v chráme alebo súkromne. Tradične sa akatist skladá z dvanástich piesní, ktoré tvoria dvadsaťštyri strof. Tento počet zodpovedá dvadsiatim štyrom písmenám gréckej abecedy. Každým písmenom sa začína nová strofa, ktorá tvorí akrostich, t. j. frázu odvodenú od prvých písmen každého verša. Táto fráza vyjadruje obsah akatistu.

525 Každá z piesní akatistu pozostáva z (i) kondáka, ktorý oznamuje tému modlitby a končí sa slovom „Aleluja“, a (ii) oikosa, ktorý rozvíja oznámenú tému. Celý akatist sa končí zopakovaním oikosa a kondáka prvej piesne. Týmto spôsobom sa vyjadruje nepretržité trvanie kresťanskej modlitby – kde sa „koniec“ stáva novým „začiatkom“.

526 Najstarobylejší zo známych akatistov je akatist venovaný presvätej Bohorodičke. Spieva sa pri utierni na piatu sobotu Veľkého pôstu, ale spieva sa aj v iné dni liturgického roka. Podľa vzoru tohto akatistu boli zložené ďalšie akatisty k Najsvätejšej Trojici, k Ježišovi Kristovi, k drahocennému a životodarnému Kristovmu krížu a k anjelom a svätým. Existujú aj akatisty na počesť zázračných ikon a dokonca aj na duchovné potreby (za zosnulých, na prípravu pred svätým prijímaním a iné).

527 Akatisty k Ježišovi Kristovi, Bohohorodičke a svätým kombinujú modlitbovú výmenu so svätou osobou spolu so slávením pamiatky udalostí jej života a teologickým výkladom týchto udalostí. Zahŕňajú aj modlitbu srdca prostredníctvom rytmického opakovania kľúčových slov, ako sú „Aleluja“ a „Raduj sa“.

Modlitby príhovoru a vďakyvzdania (Molebeny)

528 Modlitbová služba (po ukrajinsky moleben, po grécky paraklesis, čo znamená obhajobu alebo útechu) je ďakovná alebo príhovorná služba adresovaná Kristovi, Bohorodičke alebo svätým. Slúži sa pri príležitosti konkrétnych udalostí v živote cirkevného spoločenstva, celej spoločnosti alebo jednotlivých osôb a ich potrieb. V týchto príhovorných modlitbách-službách prosíme o Božie milosrdenstvo, ochranu a pomoc. Pri ďakovných alebo chválových bohoslužbách ďakujeme Bohu za jeho milostivé skutky. Tieto modlitbové služby sa ponúkajú v súvislosti s radostnými udalosťami alebo tragickými epizódami v živote národa. Vďakyvzdanie sa môže týkať milostí prijatých od Boha, zatiaľ čo modlitby za ochranu sa môžu vzťahovať na prírodné katastrofy (sucho, záplavy a hladomor) alebo na vpády nepriateľov a podobne. Často veriaci prosia o takéto služby v súvislosti s rôznymi okolnosťami v ich živote, napríklad za zdravie chorého človeka. Modlitbové služby (molebeny) sa slávia aj pri príležitosti osobitných udalostí v živote cirkevného spoločenstva. Môžu sa teda konať počas patronátneho sviatku chrámu alebo v deň sviatku svätých.

529 Rozmanitosť modlitbových služieb (molebenov) má svoj základ v túžbe urobiť ľudskú činnosť duchovnou, zapojiť sa do nej s Božou pomocou a požehnaním. Tieto služby, plné príhovorov, majú charakter naliehavej, hlbokej modlitby, ktorá spája modliacich sa v pohnutej láske k Bohu a k sebe navzájom.

Vianočné a bohozjavenské koledy, náboženské piesne (chorály)

530 Na území Rusi-Ukrajiny sa od počiatkov kresťanstva začali objavovať pôvodné skladby spievaných modlitieb. Prvky staroruskej kultúry boli vhodne prispôsobené na vyjadrenie kresťanskej radostnej zvesti. Osobitným príkladom takejto inkulturácie sú koledy na Vianoce a Bohozjavenie. Pod kresťanským vplyvom sa ľudové koledy stali prerozprávaním piesní o narodení Bohočloveka z Panny Márie v Betleheme. Pri rozpoznávaní pravého Boha v Ježišovi Kristovi sa „nebo a zem“ a „anjeli a ľudia“ spájajú v jasaní. Všeobecná radosť celého stvorenia je vyjadrená v obrazoch slnka, mesiaca a hviezd, ktoré sa rovnako ako celé stvorenie prichádzajú pokloniť božskému Dieťaťu.

531 V predvečer Bohozjavenia, Kristovho krstu, sa k zvyčajným vianočným koledám pridávajú špeciálne koledy tohto sviatku. V ukrajinčine sa nazývajú ščedrivky, od slova štedrý. Ukrajinský názov naráža na skutočnosť, že Bohozjavenie v rieke Jordán sa stalo štedrým prameňom kresťanského života, z ktorého následne prúdia všetky dobré Božie dary: šťastie, zdravie, dlhovekosť a podobne. Také sú vskutku blahopriania, ktoré sa spomínajú v týchto koledách a v sprievodných pozdravoch.

532 Viera ľudu v Krista a Bohorodičku našla modlitbové vyjadrenie aj v iných ľudových náboženských piesňach – metrických hymnoch alebo choráloch (po ukrajinsky kanty). Živým príkladom takéhoto modlitbového hymnu je Pieseň o Počajevskej (monastierskej) Božej Matke. Tieto náboženské piesne zoskupené do cyklov môžu byť adresované Pánovi, Bohorodičke alebo svätým. Veriaci ich spievajú počas putovania na sväté miesta, v chrámoch, vo svojich domovoch a inde. Tieto piesne vyjadrujú autentickú kresťanskú „dušu ľudu“ a tie lepšie príklady sú skutočnými „ľudovými žalmami“.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.Kristus naša Pascha II.: Služby za zosnulých; kresťanský pohreb; spomienka na zosnulých

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings