Kristus naša Pascha II.: Služby za zosnulých; kresťanský pohreb; spomienka na zosnulých

510 V pohrebných obradoch a spomienkových službách Cirkev prosí milosrdného Boha, aby zosnulým odpustil hriechy a ich dušiam doprial „odpočinok v krajine živých, na mieste svetla, kde odpočívajú všetci svätí a spravodliví“. Preto Cirkev koná aj „zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2 Mach 12, 46).

Kresťanský pohreb

Darmi prejavuj priazeň každému živému a ani mŕtvemu neupieraj svoju priazeň. (Sir 7, 33 SEB)


Odber nových článkov


511 Kresťania vnímajú smrť vo svetle Kristovho víťazstva nad smrťou v jeho zmŕtvychvstaní. Osobitným spôsobom sa to vyjadruje, keď sa pohreb kresťana koná počas paschálneho obdobia a nad zosnulým sa spieva tropár Paschy: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrťou premohol, a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“ Radosť z Kristovho zmŕtvychvstania je Božou odpoveďou na smútok zo smrti človeka.

512 Kresťanský pohreb je vždy naplnený nádejou na vzkriesenie človeka v tele. Preto sa telo zosnulého okiadza, kropí svätenou vodou a inak sa mu preukazuje úcta; a preto sa slávnostne prenáša do chrámu a na cintorín. Účastníci pohrebného sprievodu sprevádzajú zosnulého spoločnými modlitbami na miesto pochovania. Nádej kresťanov na večný život sa vyjadruje v speve „Večná pamiatka“, ktorý odkazuje na Božie „pamätanie“ na človeka. Byť zahrnutý do tejto pamiatky znamená zostať vo večnom živote.

513 V súlade so slovami Svätého písma: „Prach si a na prach sa obrátiš“ (Gn 3, 19) sa telo zosnulého vracia do zeme. Podľa rozšíreného ukrajinského zvyku telo zosnulého spočíva v zemi s hlavou hľadiacou na východ, odkiaľ vychádza slnko. Takto očakáva príchod Krista, „Slnka spravodlivosti“. Nad hrobom je umiestnený kríž. Ten je znamením začiatku víťazstva nad smrťou, ktoré Kristus získal svojou smrťou na kríži.

514 Existujú štyri rôzne obrady pohrebu: pre kňazov, rehoľníkov, laikov a deti. Obrad pre kňazov sa používa pre biskupov aj kňazov; obrad pre laikov sa slúži pre všetkých pokrstených a myropomazaných, vrátane diakonov; a obrad pre deti sa slávi pre deti do siedmich rokov.

515 Pohrebný obrad pre kňaza obsahuje početné čítania zo Svätého písma. Tieto a hlboké verše o zmysle ľudského života sú akýmsi duchovným testamentom, poslednou homíliou zosnulého pastiera adresovanou živým.

516 Pohrebný obrad pre mníchov, ktorý sa používa vo všetkých fázach a formách mníšskeho života – pre novicov, mníchov a kňazov-mníchov – sa líši od iných pohrebných obradov predpismi o príprave a uložení tela. Čo sa týka textov, hovoria o zrieknutí sa sveta, o mníšskom zasvätení, o sľuboch a odlúčení od mníšskej komunity.

517 Texty (stichiry) pohrebného obradu pre laikov opisujú tragédiu smrti, ktorá bola dôsledkom pádu. Kresťanská odpoveď na smrť však zaznieva v speve evanjeliových blahoslavenstiev. Potom sa počas posledného bozku – kresťanskej rozlúčky so zosnulým – smútok spája s nádejou. Pohrebná bohoslužba sa končí panychídou (krátkou spomienkovou slávnosťou) na cintoríne a zapečatením hrobu „až do druhého a slávneho Kristovho príchodu“.

518 Pohreb pre dieťa ponúka slová útechy rodičom a vyjadrenie viery, že Boh prijal dieťa k sebe. Tento obrad neobsahuje modlitby za odpustenie hriechov. Deti v tomto veku sú bez hriechu a majú nevinnosť Adama pred jeho pádom.

Spomienka na zosnulých

Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. (2 Mach 12, 44)

519 Pri smrti človek opúšťa tento svet a stojí pred Bohom. Na dôstojné stretnutie s Pánom potrebuje zosnulý modlitbovú podporu živých, ako aj príhovor presvätej Bohorodičky, svojho anjela strážcu a všetkých svätých. Preto sa po oznámení úmrtia rodina a priatelia zhromažďujú okolo zosnulého (gr. parastasis), aby sa za neho modlili. Modlitbová spomienka na zosnulého sa teda začína bohoslužbou nazývanou  parastas. Následne sa počas celej noci podľa kresťanského zvyku číta Žaltár za zosnulého laika a evanjeliá za kňaza a biskupa.

520 Podľa starobylého zvyku sa v deň pohrebu rodina a susedia po bohoslužbách zhromaždia v dome zosnulého [alebo inde], aby si pri spoločnom jedení (po slovansky tryzna) nábožne uctili pamiatku zosnulého a utešili pozostalú rodinu. Následné spomienky sa konajú v chráme na deviaty a štyridsiaty deň a pri každom výročí úmrtia. Takáto kresťanská spomienka prekonáva odluku medzi živými a zosnulými.

521 Cirkev stanovuje aj iné dni ako spomienku na zosnulých. Každá sobota je dňom, keď si ich pripomíname spolu so všetkými svätými. Potom je tu Mäsopôstna sobota, ako aj druhá, tretia a štvrtá sobota Veľkého pôstu spolu so sobotou pred Päťdesiatnicou, ktoré sú dňami „univerzálnej ale všeobecnej spomienky na zosnulých“. Tieto spomienky sa konajú v sobotu, pretože Spasiteľ sveta vo Veľkú a Svätú sobotu odpočíval v hrobe a očakával vzkriesenie. A tak sobota sa stala pre kresťanov dňom spomienky na zosnulých, ktorí očakávajú vzkriesenie v posledný deň. Existuje aj zvyk pripomínať si všetkých zosnulých danej lokality alebo farnosti v deň po sviatku patróna chrámu. Je to ďalší znak jednoty živých a zosnulých vo farnosti. Počas dní Paschy a Päťdesiatnice sa farské spoločenstvo zhromažďuje na cintoríne, aby sa modlilo pri hroboch zosnulých a delilo sa s nimi o radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a nového života. Cintorín je posvätným miestom, a keď je upravený a udržiavaný, je dôkazom správneho postoja živých k zosnulým.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.

Posolstvo novembrových sviatkovKristus naša Pascha II.: Osobitné príležitostné modlitby, požehnania a zasvätenia

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings