Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá uzdravenia – Sväté pomazanie

Kristus uzdravuje telo i dušu

462 Počas svojej pozemskej služby Kristus vyučoval v synagógach, hlásal dobrú zvesť o kráľovstve a uzdravoval najrôznejšie neduhy (porov. Mt 4, 23). Hlásanie evanjelia a uzdravovanie chorých boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva – prekonania moci diabla a oslobodenia ľudí od hriechov. Mužovi, ktorého Kristovi predstavili jeho priatelia, ktorí ho spustili cez strop, Ježiš vyhlásil: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5) – a prikázal mu: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“ (Mk 2, 11). Priatelia priniesli chorého a hľadali pre neho uzdravenie. Kristus mu však udelil odpustenie hriechov aj uzdravenie.

463 Už v Starom zákone si ľudia postihnutí chorobou uvedomovali svoju konečnosť (t. j. hranice svojej existencie) a uvažovali o tom, ako telesná choroba súvisí s hriechom. Zároveň sa choroba a utrpenie spravodlivého človeka mohli stať príležitosťou na vyjadrenie nádeje v Pána a vernosti voči nemu (napr. Jób, Tobiáš). V chorobe sa ľudia obracali na Pána, hľadali u neho uzdravenie a vyznávali pred ním svoje hriechy (porov. Ž 6, 3. 8; Ž 102 [103]). V Novom zákone Ježiš svojím utrpením a životodarnou smrťou dáva nášmu utrpeniu nový zmysel: spojené s jeho utrpením sa stáva prostriedkom očistenia a cestou spásy pre nás i pre druhých.


Odber nových článkov


464 Keď Ježiš poslal dvanástich apoštolov hlásať evanjelium, „dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ (Mt 10,1). Prisľúbil, že ich kázanie budú sprevádzať uzdravenia: „Na chorých budú vkladať ruky a tí uzdravejú“ (Mk 16, 18). Apoštoli podľa Kristovho príkladu nariaďovali aj modlitby za trpiacich: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 14 – 15). Cirkev pokračuje v apoštolskej tradícii: slávi tajomstvo svätého pomazania na uzdravenie duše a tela a na odpustenie hriechov.

465 Tajomstvo svätého pomazania, ktoré sa prijíma v čase utrpenia a choroby, sa slávi na posilnenie našej viery v Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Vo svätom pomazaní chorých Boh udeľuje milosť obnoviť vnútornú celistvosť človeka – jeho uzdravenie a ďalší duchovný rast. Apoštol Pavol učí, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Preto naše utrpenie a choroba môžu mať veľkú duchovnú hodnotu: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1, 24).

466 Tajomstvo svätého pomazania sa vykonáva kolegiálne, modlitbou celej Cirkvi, na uzdravenie duše i tela. Jeho cieľom je posilniť dôveru v Boha a udeliť odpustenie hriechov, ako aj telesné uzdravenie. Preto sa toto tajomstvo udeľuje chorým a nie iba umierajúcim. Silou milosti tajomstva svätého pomazania sa chorý stáva schopným vidieť svoju chorobu vo svetle Božej prozreteľnosti a dostáva silu znášať svoju chorobu a prekonať ju. Zmenou svojho postoja k chorobe trpiaci človek pripája svoje vlastné utrpenie k spásonosnému utrpeniu Krista.

467 V tajomstve svätého pomazania chorý prostredníctvom modlitby Cirkvi dostáva odpustenie hriechov. Toto tajomstvo však nenahrádza tajomstvo spovede. Napriek tomu, ak pomazaný ľutuje, ale z nejakého dôvodu nemá možnosť pristúpiť k tajomstvu spovede, dostane odpustenie hriechov. Cirkev učí, že tajomstvo svätého pomazania chorých udeľuje duchovné uzdravenie, aj keď ho nesprevádza telesné uzdravenie.

Obrad svätého pomazania

468 Slávenie tajomstva svätého pomazania sa koná v chráme alebo tam, kde leží chorý. Ak je to možné, tajomstvo majú sláviť viacerí kňazi (liturgické predpisy vyžadujú sedem kňazov). Tým sa má manifestovať modlitba celej Cirkvi (taký je význam jedného zo slovanských názvov pre toto tajomstvo, soboruvannia). Obrad svätého pomazania zahŕňa posvätenie oleja, čítanie z listov a evanjelií a pomazanie trpiacich. Posväcujúc olej, čiže látku tradične používanú na liečebné účely, kňaz zvoláva naň Božiu moc. Prosí, aby „služobníkovi, ktorý ním bude pomazaný, slúžil na dokonalé oslobodenie od hriechov a na získanie nebeského kráľovstva“.[1] Čítania zo Svätého písma ohlasujú Kristovo víťazstvo nad hriechom, chorobou a smrťou. Pri pomazávaní chorého (na čele, očiach, nosných dierkach, ušiach, perách, lícach, prsiach, rukách a nohách) kňaz vyslovuje slávnostnú prosebnú modlitbu k Bohu Otcovi, v ktorej ho prosí: „[Týmto pomazaním] uzdrav aj svojho služobníka z telesnej a duševnej nevládnosti, ktorá naňho dolieha, a oživ ho milosťou svojho Krista, na prosby… Bohorodičky… a všetkých tvojich svätých.“

469 Obrad sa končí položením evanjeliára na hlavu trpiaceho na znak toho, že sám Kristus Pán kladie na chorého svoju svätú ruku na uzdravenie a odpustenie hriechov. Po skončení obradu pomazania sa chorému podajú sväté dary svätého prijímania, „liek nesmrteľnosti“. Prítomní pri slávení tohto tajomstva sa modlia za chorého, čím sa plní apoštolský príkaz: „Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16).

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Trebnik, Obrad svätého pomazania, Modlitba nad olejom.

Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá služby – ManželstvoKristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá uzdravenia – Pokánie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings