Prúd živej vody: Neskorší byzantskí Otcovia a ich súčasníci (15. časť)

Východorímska ríša s centrom v Konštantínopole trvala od zasvätenia „Konštantínovho mesta“ v roku 325 až do jeho pádu v roku 1453. Historici označujú politické a kultúrne dedičstvo tejto ríše ako „byzantské“.

Videli sme, ako zlatý vek Otcov utváral teologickú a duchovnú podobu neskoršieho kresťanského myslenia tým, že definoval prijateľné riešenia niektorých základných teologických otázok.

Od piateho storočia sa Cirkvi bude zaoberať vysvetľovaním a ochranou toho, čo sa snažili vyjadriť predchádzajúci Otcovia. Neskorší byzantskí otcovia sa starali predovšetkým o vernosť Tradícii Cirkvi a vo svojich spisoch vždy čo najstarostlivejšie zdôrazňujú, že len predkladajú vieru „Svätého písma, Otcov a koncilov“. Najvýstižnejšou kritikou, ktorú mohli vzniesť na adresu sektárskych vodcov, bolo, že zaviedli „novoty“ do viery, ktorá k nám prišla od apoštolov. Od piateho storočia sa teda Otcovia začali viac starať o zachovanie diela svojich predchodcov, než bolo v predchádzajúcich storočiach bežné. Veľkí Otcovia z neskorších rokov Byzantskej ríše zápasili s presne tou istou dynamikou, s akou sa stretávame v našej dobe – ako môžeme byť verní našej Tradícii a zároveň vyhovieť potrebám súčasnej spoločnosti.

Maxim Vyznávač (580 – 662)

Titul vyznávač naznačuje, že Maxim trpel pre svoju vernosť kresťanskej viere. Pôsobil na začiatku siedmeho storočia a dokázal využiť svoje klasické vzdelanie a „kontakty vyššej triedy“ s konštantínopolským dvorom, aby obhajoval vieru Cirkvi proti politickým manipuláciám cisára. Práve tento odpor voči cisárovej náboženskej politike viedol k jeho vyhnanstvu a utrpeniu.

Maximova teológia je oveľa viac než len zbierka učenia, ktoré sa zaoberá dobovými problémami. Jeho dielo je skôr tvorivou syntézou biblickej, patristickej a koncilovej Tradície Cirkvi s filozofickými prístupmi gréckeho myslenia, aplikovanými na teologické problémy a starosti svojej doby. Výsledok je vskutku pôsobivý a môže poskytovať potravu pre život v Kristovi v našich dňoch, ako to robil už 1300 rokov.

Maxim dokáže spojiť všetky spomenuté prvky do uceleného myšlienkového systému, ktorý sa točí okolo osoby Ježiša Krista a spásy, prinesenej nám v Kristovi, vysvetľovanej ako theosis alebo zbožštenie.

Ján z Damasku (690 – 750)

Svätý Ján z Damasku žil mimo Byzantskej ríše, na území Svätej zeme, ktoré bolo pod kontrolou islamských arabských kalifov. Opustil vplyvné postavenie vo vláde a vstúpil do Monastiera svätého Sabu pri Jeruzaleme. Tu sa mu podarilo obhájiť používanie ikon proti ikonoboreckej politike vtedajších byzantských panovníkov. Tu napísal aj svoju veľkú syntézu kresťanskej viery Prameň poznania, často označovanú názvom je tretej časti O ortodoxnej viere. Jeho tvorivé predstavenie kresťanskej viery, v ktorom skombinoval poznatky aristotelovskej filozofie s Tradíciou Cirkvi, malo obrovský vplyv na Východe aj na Západe.

Ján Damaský je pozoruhodný aj svojimi hymnami. Všetci byzantskí kresťania dobre poznajú jeho „Zlatý kánon“ na Utierni Vzkriesenia a jeho „Náreky“ tvoria pohrebnú bohoslužbu.

Gregor Palamas (1296 – 1359)

Gregor Palamas žil v čase, keď kedysi mocná Byzantská ríša bojovala o prežitie proti neustálym nájazdom moslimských Turkov a neustálym manipuláciám západných obchodných záujmov. Paradoxne, toto obdobie hodpodárskych, vojenských a politických problémov bolo zároveň obdobím veľkej intelektuálnej a duchovnej energie.

Gregorova Obrana svätých hesychastov nielenže poskytla intelektuálne vysvetlenie pre mníšske praktiky, ktoré zohrávali významnú úlohu vo východnej spiritualite po celé stáročia, ale jeho rozlišovanie medzi nestvorenou Božou podstatou a energiami poskytlo objasnenie základného pojmu theosis, ktorý sa ukázal ako užitočný pre celú nasledujúcu východnú teológiu a prax.

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Úloha Otcov v živote Cirkvi (16. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Západní Otcovia zlatého veku (14. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings