Prúd živej vody: Západní Otcovia zlatého veku (14. časť)

Koncom štvrtého storočia sa Itália  a severná Afrika stali dôležitým centrum. Medzi Otcov z tejto oblasti patrí Ambróz Milánsky, Hieronym a Augustín.

Ambróz Milánsky (339 – 397)

Ambróz z Milána bol správcom par excellence. Jeho vplyv sa rozšíril na celú severnú Itáliu, Galiu a východnú Európu v politických aj cirkevných záležitostiach. Ambróz bol civilným úradníkom povereným potlačiť nepokoje, ktoré vypukli v súvislosti s uvoľnením milánskej biskupskej stolice. Toto úlohu splnil tak dobre, že ho ľud aklamáciou povolal priamo z katechumenátu do biskupskej služby. Hoci Ambróz sám nikdy nebol mníchom, podporoval v Miláne východný štýl mníšstva. Najviac si ho pamätáme pre jeho kázne, ktorými pripravoval kandidátov na krst. Ambróz bol učiteľom Augustína a pokrstil ho. Vysvetľujúc význam krstu napísal:

Pri krste si vstúpil do svätyne znovuzrodenia; spomeň si, čo sa ťa pýtali, a spomeň si, čo si odpovedal. Zriekol si sa diabla a jeho skutkov, sveta so všetkým jeho prepychom a pôžitkami. Tieto tvoje slová sú uchované nie v hroboch mŕtvych, ale v knihe živých… Pouvažuj, ako je krst predobrazený na začiatku dejín sveta. Keď Boh videl, že svet sa stáva čoraz horším, zoslal potopu, aby ho očistil; a prikázal Noemovi, aby vošiel do archy. A neskôr, keď potopa ustupovala, Noe najprv vyslal krkavca, ktorý sa nevrátil, a potom vyslal holubicu, ktorá sa vraj vrátila s olivovou ratolesťou. Vidíš vodu, vidíš holubicu a vidíš drevo archy, a stále nechápeš to tajomstvo? Voda je tá, do ktorej sa ponára telo, aby sa zmyl všetok hriech. Je v nej pochovaná všetka zloba. Drevo je to, na ktoré bol Pán Ježiš pripevnený, keď za nás trpel. Holubica je podoba, v ktorej zostúpil Svätý Duch – ako si čítal v Novom zákone –, ktorý vdychuje tvojej duši mier a pokoj. Krkavec je obrazom hriechu, ktorá odchádza a nevracia sa, ak chceš byť zachovaný v spravodlivosti. (O tajomstvách, III)

Hieronym (342 – 420)

Hieronym bol veľký komentátor a prekladateľ Biblie. Ako jediný z týchto siedmich veľkých Otcov nebol biskupom. Bol to ohnivý a veľmi ľudský učenec, prekladateľ latinskej Vulgáty (dlhé roky oficiálnej Biblie latinskej cirkvi). Hieronym žil štyri roky ako pustovník v púšti juhovýchodne od Antiochie, kde sa venoval modlitbe, umŕtvovaniu a štúdiu, najmä hebrejského jazyka. Po návrate do Antiochie bol vysvätený za kňaza (hoci proti svojej vôli) a potom študoval Sväté písmo pod vedením Gregora z Nazianzu v Konštantínopole. Jeho život bol založený na jeho vlastnej sentencii: „Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista,“ Okrem prekladania spisov Svätého písma napísal mnoho biblických komentárov a historických štúdií, ako aj listov.

Augustín (354 – 430)

Augustín je posledný z Otcov zlatého veku a nepochybne najvplyvnejší na Západe. Originálnosť jeho myslenia (v tom, v čom sa odlišuje od ostatných Otcov) sa pripisuje niekoľkým faktorom: jeho osobnému géniu (ktorý bol čisto latinský v kresťanstve, ktorého teológia bola väčšinou grécka), jeho sebavzdelávaniu a jeho reakcii na nové, čisto západné herézy, ktoré napádali jeho africkú vlasť. Keď východné herézy utíchli, Augustín práve začínal svoje boje. Augustínovým najvýznamnejším dielom je Božie mesto, napísané pri príležitosti barbarských vpádov do Rímskej ríše z kmeňov na severe a východe Európy a Ázie. V tomto diele poukazuje na to, že kresťania majú okrem rozpadávajúcich sa miest tohto sveta večné mesto, do ktorého môžu vkladať svoju nádej. Toto dielo ohlasuje novú kresťanskú éru. Vyznania sú ďalším z jeho široko čítaných diel. Táto kniha je autobiografiou, ktorá prerozpráva jeho pozemský život a obrátenie a zdôrazňuje, že ľudstvo nie je spasené vlastným osobným úsilím, ale Božou milosťou.

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Neskorší byzantskí Otcovia a ich súčasníci (15. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Ponicejské obdobie (13. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings