Očami viery: Pozeráme sa novými očami (6. časť)

Azda nič neodlišuje veriaceho človeka od ostatných tak zjavne ako jeho pohľad na život a svet. Celé stvorenie sa pre človeka s očami viery stáva aktom zjavenia. Ak máme oči, aby sme videli, môžeme sa o Bohu niečo dozvedieť z jeho diel, ktoré koniec koncov prenášajú jeho božskú energiu mimo neho samého a do oblasti našej skúsenosti. A tak dôsledkom zjavenia je, že tí, ktorí zakúsili Božiu spásnu prítomnosť vo svojom živote, získavajú „nové oči“ a vidia jeho lásku všade.

Cirkevní Otcovia hovoria o týchto nových očiach ako o dare Svätého Ducha pre veriaceho človeka. Ten, ktorý zjavuje všetky veci, otvára veriacemu človeku oči, aby videl aj to, čo tu bolo od začiatku, ale nebolo vnímané – Božiu prítomnosť, ktorá všetko udržiava. Najjasnejšie to vyjadruje svätý Simeon Nový Teológ:

Boh dáva ľuďom tú istú istotu, akú dal apoštolom, vďaka svojmu poslaniu a trvalej prítomnosti Svätého Ducha. Sú dokonalejšie osvietení a vďaka tomuto svetlu sa dozvedajú, aký je Boh nevysloviteľný a nevyjadriteľný, nestvorený a večný, bez konca a nepochopiteľný. V skutočnosti všetko poznanie a všetko rozlišovanie, každé slovo múdrosti a každé slovo mystickejšieho poznania a tiež moc zázrakov a dar proroctva, rôzne jazyky a ich výklad, ochrana a vláda nad mestami a národmi, rozlišovanie budúcich vecí a získanie nebeského kráľovstva, prijatie Bohom a samotná skutočnosť obliekania sa do Krista, poznanie tajomstiev Božej ekonómie spásy v našom ohľade: jedným slovom, všetko to, čo neveriaci nevedia a čo my po prijatí milosti viery môžeme vedieť, myslieť a hovoriť – to všetko pochádza jedinečne z učenia Ducha.

Teologické pojednanie

Mnohí cirkevní Otcovia učili, že Duch môže premeniť zmysly tých, ktorým sa zjavuje, a aj to robí, a dáva im „duchovné zmysly.“ Pozerať sa očami viery, hovoriť inšpirované slová chvály alebo múdrosti, dokonca vnímať chuťou alebo čuchom sladkosť Božích stvorení v nezvyčajnej miere: to všetko sa uvádzalo ako spôsoby, ktorými Duch odovzdáva poznanie Božej prítomnosti nám, ktorí sme prijali jeho seba-zjavenie. Tieto duchovné zmysly vidíme zobrazené na ikonách, kde je fyzický vzhľad svätých štylizovaný, aby naznačoval, že Duch ich premenil aj na fyzickej úrovni.

Zatiaľ čo velikáni našej duchovnej tradície, svätí, žijú týmto životom Ducha a poznajú toto osvietenie vo väčšej miere, všetci veriaci môžu príležitostne zažívať túto obnovu svojich zmyslov do tej miery, že prijali Božie seba-odhalenie a otvorili sa mu na oplátku. Toto symbolicky vyjadrujeme vo svätom tajomstve myropomazania, keď sa pomazávajú všetky naše zmyslové orgány, aby sme sa celou svojou bytosťou naučili vnímať Božiu prítomnosť. Ľudia, ktorí dovolili, aby ich toto pomazanie naplno preniklo, sa prebúdzajú k Božej prítomnosti medzi nami novými a obohacujúcimi spôsobmi.

A napokon, človek, ktorý je naplnený Duchom a uvedomuje si Božiu prítomnosť, nemôže nebyť prostriedkom, ktorým Duch ďalej sprostredkúva Boha ostatným. Ako hovorí svätý Simeon Nový Teológ:

Človek, ktorý vstúpil do dôverného vzťahu s Tým, ktorý inšpiroval sväté knihy… sa sám stáva pre ostatných inšpirovanou knihou, ktorá nesie tajomstvá – stále staré, stále nové – vpísané samotným Božím prstom. (footnote citation: Cited by Archbishop Geoge Khord, „The Experience of the Word“ in God’s Word to Men, 1969. Techny, IL.)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Mal si už niekedy skúsenosť s Bohom, ktorá hoci len na chvíľu premenila tvoje zmysly – vďake ktorej si si lepšie uvedomil vizuálny dojem, zvuk, vôňu alebo chuť niečoho a to, ako to odráža svojho Stvoriteľa? 

Ako životy svätých posilňujú poznanie o prítomnosti Ducha v Cirkvi?

Ako by sa dali životy svätých využiť na sprostredkovanie premeny zmyslov deťom, ktoré sa učia o našej viere? Existujú ďalšie príklady, ktoré by boli obzvlášť užitočné pre ďalšie skupiny ľudí – starších ľudí alebo tých, ktorí pracujú dlhé hodiny?

Rastúce povedomie

Všetky prvky našej Tradície nám predstavujú Božie seba-zjavenie. Sväté písmo zaznamenávajú Jeho seba-zjavenie Židom, v Kristovi a v Duchu. V každom aspekte našej liturgie a tradície spirituality sa stretávame so znakmi prítomnosti Ducha. Neustála úcta k Svätému písmu a čítanie z neho na našich bohoslužbách nám predstavuje záznam zjavenia vždy, keď sa stretávame na bohoslužbe.

Vo svätých tajomstvách nachádzame Boha prítomného osobne a spôsobmi, ktoré nedokážeme vidieť ani definovať. Naša viera je viac ako len poznanie, že Boh urobil to či ono, viac ako len krásne vykonávanie rituálov. Dôverujeme Bohu, dovoľujeme Duchu, aby nám pomohol vidieť, ako milovať Boha a blížneho, a aby sme mali odvahu to robiť. Pomáha nám v tom naša liturgia, Biblia a ostatné prvky našej tradície.

Prvkami našej cirkevnej skúsenosti, vďaka ktorým si najviac uvedomujeme prítomnosť Ducha v Cirkvi, sú sväté tajomstvá. V nich sa Duch skutočne dotýka jednotlivcov, ktorí ich prijímajú, neviditeľným spôsobom. Sväté tajomstvá sú hlavnými spôsobmi, ktorými sa Boh-s-nami dotýka našich životov a premieňa ich. V nich sa Božie seba-odhalenie stáva osobným a bezprostredným pre každého veriaceho. Ak by sa Boh nezjavil, sväté tajomstvá by neexistovali. Rovnako ich existencia poukazuje na toto Božie zjavenie pre nás a robí ho naším.

O človeku možno povedať, že je veriaci, len vtedy, keď si uvedomuje Božie láskyplné seba-odhalenie. O človeku možno povedať, že je kresťanom, len vtedy, keď vidí toto zjavenie zavŕšené vtelením Krista a vyliatím Ducha. A tak umožniť ostatným, aby si uvedomili Božie seba-zjavenie, je jadrom kresťanskej katechézy. Prvoradým spôsobom, ako pripraviť ľudí, aby dokázali oceniť Božiu prítomnosť v Kristovi a Duchu, je pomôcť im vidieť jeho lásku, ktorá je aktívna v ich živote, jeho prítomnosť pri nich tam, kde sú. Umožniť im vnímať Sväté písma a sväté tajomstvá ako osobné body kontaktu s Duchom, a nie ako cirkevné praktiky, je ďalším účinným prostriedkom, ako pomôcť ľuďom pochopiť podstatu Božieho konania s nami: že Boh je s nami vo svojej láske k ľuďom.

Zdroj: With eyes of faith. An introduction to Eastern Theology. God with us publications, second edition 2018. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Očami viery: Ježiš Kristus – Syn a Spasiteľ (7. časť)

Predchádzajúce: Očami viery: Duch Boh s nami dnes (5. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings