Kristus naša Pascha: Zvestovanie Panne Márii (22. časť)

184 Pán Boh si vyvolil Pannu Máriu z Nazareta a prostredníctvom archanjela Gabriela jej oznámil, že sa stane matkou Božieho Syna: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho“ (Lk 1, 31). Keď Mária dáva svoj súhlas – „Hľa, služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 38) –, obetuje sa Bohu a Svätý Duch na ňu zostúpi a sila Najvyššieho ju zatieni (porov. Lk 1, 35). „Vyznávame, že svätá Panna je Bohorodička [po grécky Theotokos]; pretože Boh Slovo sa vtelil a stal sa človekom.“[1]

185 Pri porovnávaní Máriu s Evou cirkevná tradícia zôdrazňuje poslušnosť Panny Márie v kontraste s neposlušnosťou našej pramatky Evy. Eva je matkou všetkých žijúcich; Mária (nová Eva) je matkou Zdroja života. Eva stratila život (zomrela v smrti); Mária prijala a ponúkla Život, ktorý vo Vzkriesení premohol smrť. Eva poslúchla hada a stratila raj pre ľudstvo; Mária poslúchla Boha a vrátila raj v Kristovi. Adam bol pred Evou, ale Mária, nová Eva, bola pred novým Adamom, Kristom:[2] 

Kým Mária spievala hymnus chvály na toho, ktorého porodila, a hladila dieťa, ktoré sama priviedla na svet, Eva, ktorá rodila v bolestiach, ju začula a naradovaná povedala Adamovi: „Panna porodila Vykúpenie z prekliatia; kto spôsobil, že mi v ušiach zaznela táto dúfaná správa? Už jej hlas ma vyslobodil z môjho trápenia. Jej porodenie dieťaťa zranilo toho, kto ma zranil. Ona je tá, o ktorej Amosov syn prorokoval, že je výhonkom z Jesseho. Vydala ratolesť, na ktorej sa budem pásť a nezomriem, Mária, plná milosti.“[3]

186 Počatie Božieho Syna v lone Panny je naplnením Izaiášovho proroctva: „Sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Cirkev rozjíma o tomto znamení na ikone Bohorodičky Znamenia: Boží Syn prichádza prebývať do panenského lona; a Panna Mária (v jej osobe Cirkev) dvíha svoje ruky a v modlitbe kontempluje Dieťa, zatiaľ skryté pred vonkajším svetom.

187 Kristova cirkev sa v učení o tajomstve vtelenia zameriava na osobu, ktorú Mária počala a porodila. Preto bola Mária na Efezskom koncile v roku 431 slávnostne vyhlásená za Bohorodičku (po grécky Theotokos) [tento pojem sa do angličtiny často prekladá jednoducho ako Božia Matka]. „Lebo toto pomenovanie zahŕňa celé tajomstvo zjednotenia.“[4] Titul Theotokos znamená, že to bol večný Boží Syn, kto sa narodil v tele z Panny Márie a stal sa človekom. „Z Bohorodičky si Ježiš vzal telo a stal sa jedno v bytí s našou ľudskou prirodzenosťou.“[5] Osobitným spôsobom Cirkev vyjadruje túto jednotu v bytí ikonou Nehy, v objatí Matky a Syna.

188 Liturgická tradícia Cirkvi velebí presvätú, prečistú, preblahoslavenú a preslávnu Vládkyňu a Bohorodičku ako „čestnejšiu ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako serafíni“. Cherubíni sú najvyšší anjelský rád. Cirkev velebí jej „sväté narodenie… i jej nepoškvrnené počatie“[6]. Svojou čistotou a tým, že je nepoškvrnená, Bohorodička prevyšuje všetko viditeľné i neviditeľné stvorenie. Napriek tomu zároveň patrí k ľudskému rodu, ktorý sa rozšíril od Adama a zhromaždil sa v Božom Synovi.[7] Počatím bez semena v lone najsvätejšej Bohorodičky Boží Syn „prijíma do seba staré stvorenie“[8] a „zjavuje nové zrodenie“[9]. Toto všetko sa uskutočňuje z Božej blahovôle a so súhlasom Panny Márie.

189 V skutočnosti, že je Bohorodičkou, Cirkev kontempluje aj tajomstvo Máriinho panenstva a zvelebuje ju ako „vždy Pannu“. Lateránsky koncil v roku 649 definoval „ustavičné panenstvo“ ako panenstvo pred, počas i po narodení Krista. „[Lebo si bola] Pannou pred pôrodom, Pannou pri pôrode a Pannou aj po pôrode.“[10] Pod panenstvom Bohorodičky Cirkev chápe jej integritu, čiže celistvosť milosťou naplnenej osoby, v ktorej sa harmonicky spájajú telesné a duchovné túžby pri napĺňaní povolania od Boha. Jej panenstvo je panenstvom „mysle, duše i tela“[11]. Cirkevné ikonopisectvo symbolicky zobrazuje Máriino panenstvo hviezdičkami na jej čele a pleciach. Mária si zachovala panenstvo a neporušenosť aj v smrti, ktorú Cirkev označuje ako jej Zosnutie (cirkevnoslovansky: Uspenie). Máriu, ktorá „telom usnula“, jej Syn „prebudil“ do života v sláve: „Prešla si do života, lebo si Matkou Života.“[12] Pán oslávil dušu i telo Márie – prvej zbožštenej spomedzi ľudí.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Cyril Alexandrijský, List 39: Jánovi Antiochijskému [Formula zjednotenia]: PG 75, 177.

[2] Porov. Irenej Lyonský, Proti herézam, III, 22, 4: PG 7, 958 – 959.

[3] Roman Sladkopevec, Druhý kondák na Narodenie, 3.

[4] Ján Damaský, Presný výklad ortodoxnej viery, III, 12: PG 94, 1029.

[5] Ján Damaský, Presný výklad ortodoxnej viery, III, 12: PG 94, 1029.

[6] Minea, Narodenie našej najsvätejšej Vládkyne a Bohorodičky, Márie vždy Panny (8. september), Utiereň, Druhý kánon, Šiesta óda. 

[7] Porov. Irenej Lyonský, Proti herézam, III, 22, 3 – 4: PG 7, 958.

[8] Irenej Lyonský, Proti herézam, III, 22, 4: PG 7, 958.

[9] Irenej Lyonský, Proti herézam, V, 1, 3: PG 7, 1122.

[10] Oktoich, Siedmy hlas, Nedeľa, Voskresný bohorodičník.

[11] Ján Damaský, Homília prvá na Narodenie Bohorodičky, 9 a 5: PG 96, 676 a 668.

[12] Minea, Zosnutie našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky Márie, vždy Panny (15. august), Tropár sviatku.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Narodenie Krista (23. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: „Boh sa stal človekom, aby sa ľudia mohli stať bohom“ (21. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings