Svetlo pre život II.: Chrámová budova – ikona Cirkvi konajúcej bohoslužbu (3. časť)

Všetky tieto aspekty bohoslužby nachádzajú svoje konkrétne vyjadrenie v byzantskej chrámovej budove. Keď stojíme pred Pantokratorom, obrazom nevýslovného Boha, sme vyzvaní, aby sme sa sklonili a uznali svoje skutočné postavenie pred Bohom. Sme obklopení vybavením pripomínajúcim jeruzalemský chrám i jeho nebeský pravzor (porov. Ex 25, 1 –  27, 21), ale jasne zameraným na tajomstvo Krista pôsobiaceho medzi nami. Stojac bok po boku s ikonami svätých, zaujímame svoje miesto v spoločenstve Svätého Ducha.

Niektorí ľudia majú pocit, že chrámové budovy sú zbytočné, keďže Boh je prítomný všade, dokonca aj na poli pod hviezdami. Ak by bola tichá modlitba na komunikáciu s Bohom jediným účelom chrámovej budovy, tento argument by mal svoju váhu, pretože tomuto účelu by slúžili aj mnohé iné miesta. Samozrejme, niekedy sa utiekame do našich chrámov ako na miesta ticha a pokoja na súkromnú modlitbu, ale skutočný účel chrámovej budovy sa prejaví až pri liturgii, ktorá sa v nej slávi. Existujú podstatné aspekty Božej prítomnosti a Božieho vzťahu k nám, ktoré možno najlepšie vnímať v chrámovej budove, keď ožíva jej používaním. V liturgickej bohoslužbe Cirkvi Boh skutočne pôsobí uprostred svojho ľudu. Pán pracuje, nanovo nás tvorí: spása je nepretržité dianie, ako často hlásali cirkevní Otcovia. Preto sme v bohoslužbách prítomní na spásonosných udalostiach Kristovho paschálneho tajomstva, ako aj na celej Cirkvi v čase a priestore, ktorá žije jeho spásonosnými činmi. Nadčasový a univerzálny účinok týchto udalostí sa zvýrazňuje, keď sa slávia v riadne určenej chrámovej budove, ktorá predstavuje plnosť stvorenia, ktorého sa dotkla spásonosná Božia ruka.

Steny byzantských chrámových budov sú zvyčajne pokryté ikonami, ktoré hlásajú „teológiu vo farbe“. Dodržiavajú určité tradičné formy zobrazovania výjavov alebo osôb, aby odhalili učenie Cirkvi. Vizuálne priťahujú pozorovateľa tým, že vyjadrujú významové roviny, ktoré sú príliš zložité pre slová. Ikony vychádzajú z tajomstva vtelenia v tom zmysle, že Kristus je „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15). Vo vtelení sa Boh stal viditeľným v ľudskej podobe, čo umožňuje zobrazovať ho v Kristovi. Štýl ikon odráža premenu nášho človečenstva božstvom Krista, ktorý je zobrazený ako dokonalý človek, vzor pre všetky ostatné obrazy svätých. Ikony svätých sa maľujú podľa rovnakých princípov ako ikona Krista, aby sa ukázalo zbožštenie Duchom na Boží obraz. Oči svätcov, zrkadlá duše, sú otvorené dokorán, aby znázorňovali múdrosť a duchovný vhľad. Ich postoj a odev sú harmonicky usporiadané, aby predstavovali integritu a celistvosť bytia. Ikony odstraňujú dôraz na fyzické črty (fyziognómiu), aby nás viedli k vnímaniu duchovnej reality a krásy.

Ikonostas je najcharakteristickejším prvkom byzantskej chrámovej budovy. Jeho praktickou funkciou je oddeliť oltárny priestor od hlavnej časti chrámu (lode). Tento architektonický účel ikonostasu bol prevzatý zo štýlu iných verejných stavieb v Rímskej a Byzantskej ríši. Zvyčajné oddelenie medzi priestorom pre verejnosť a priestorom pre oficiálnu funkciu tvoril nízky plot, často doplnený stĺpmi s architrávom (nadpražím, ktoré prebieha pozdĺž vrcholov stĺpov). Ikony dostali významnejšie miesto na zástene po tom, čo v 9. storočí polemiky s ikonoklastami (obrazoborcami) zdôraznili spojitosť s vtelením.

Teologickou funkciou ikonostasu je byť „rajskou bránou“, ktorá ohlasuje, že skrze Krista, „odblesk jeho [Otcovej] slávy a obraz jeho podstaty“ (Hebr 1, 3), máme prístup k Otcovi a do Božieho kráľovstva. Ikony Božej Matky, apoštolov a evanjeliové scény sú na ikonostase umiestnené vďaka ich spojitosti s tajomstvom vtelenia. Podobne aj Cirkev, ktorú predstavujú ikony patrónov farnosti, je tam ako pokračovanie vtelenia, ktoré nám poskytuje duchovné a telesné zjednotenie s Bohom.

Svätyňa a loď dostali rôzne významy. Oltárny priestor predstavuje trón Boha, ktorý sa stal skutočne prítomným ako „náš Otec na nebesiach“, ktorý „naklonil nebesia“, aby prebýval medzi nami vo svojom jedinom Synovi. Loď, miesto spoločenstva veriacich, znamená putujúcu Cirkev na jej ceste do Božieho kráľovstva. Cieľom tejto putujúcej Cirkvi je dosiahnuť zjednotenie s Bohom, ktorá sa začína v tomto živote a vrcholí v budúcom svete („Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“).

Svätý Maxim Vyznávač zdôraznil, že obe časti chrámovej štruktúry majú spoločný účel. Maxim potvrdzuje, že štruktúra chrámovej budovy je ikonou symbolizujúcou zjednotenie medzi Bohom a ľudstvom, medzi duchom a telom, medzi budúcnosťou a minulosťou a medzi symbolom a skutočnosťou. Chrámová budova tak predstavuje účel samotnej Cirkvi: viesť nás do Božej prítomnosti, aby sme sa s ním mohli zjednotiť. Prostredníctvom samotnej štruktúry chrámovej budovy sa neviditeľná skutočnosť Cirkvi predstavuje našim telesným očiam, aj keď my a naše dary sme premieňaní na nebeskú skutočnosť.

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Naše posväcovanie času (4. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život II.: Bohoslužba a pokračujúca spása sveta (2. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings