Kristus naša Pascha: Zmluva medzi Bohom a ľudstvom (19. časť)

164 Vyjadrené v zmluve medzi Bohom a ľudstvom, naplnenie Božieho prisľúbenia prebiehalo v historických etapách: „Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás“ (Gn 9, 9). Zmluva medzi Bohom a Noemom a jeho synmi je prvou etapou. Svätý Irenej Lyonský zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri uzatváraní zmluvy: „Ako má ľudstvo prejsť do Boha, ak [najskôr] Boh neprešiel do ľudstva?“[1] Dúha, ktorá spája nebo so zemou, je viditeľným znakom tejto zmluvy. Noe a jeho potomkovia, Sem, Cham a Jafet, sú predstaviteľmi ľudstva, všetkých rás a národov, ľudí zjednotených „podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva“ (Gn 10, 5).

165 Aj Abram patril k Noemovým potomkom, dedičom zmluvy s Bohom. Boh sa k nemu a jeho rodine priblížil a povolal ho, aby sa stal Abrahámom, otcom všetkých veriacich, a dal mu prisľúbenie: „Vyvediem z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme“ (Gn 12, 2 – 3). Početní potomkovia a Zasľúbená zem (porov. Gn 13, 15) sú znakmi Božej ochrany a naplnenia Božieho prisľúbenia: „Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne“ (Gn 17, 2). Boh túto zmluvu potvrdí aj s Izákom (porov. Gn 26, 3 – 4) a Jakubom (porov. Gn 28, 13 – 15). V Egypte, ako Boh prisľúbil, sa Jakubovi potomkovia rozrástli na veľký národ (porov. Gn 46, 3); a exodus/odchod z Egypta, cesta púšťou a vstup do zeme prisľúbenej Bohom potvrdili Božiu vernosť slovu svojho prisľúbenia.

166 Po exode/odchode Izraelitov z egyptského otroctva uzavrel Pán s Izraelom na vrchu Sinaj zmluvu. Tam im prisľúbil, že ich urobí svojím „medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom… kráľovským kňazstvom a svätým národom“ (Ex 19, 5 – 6). Celý národ túto zmluvu prijal a povedal: „Budeme robiť všetko, čo hovorí Pán” (Ex 19, 8). Pre ľud sa dodržiavanie prikázaní stáva podmienkou zmluvy (porov. Ex 20). Na znamenie tejto zmluvy Mojžiš vzal krv z obetovaných zvierat a pokropil ňou ľud so slovami: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov“ (Ex 24, 8).

167 Boh neustále podporuje a chráni ľud prisľúbenia. Ak zmluva Boha s Mojžišom vytvára národ Božieho ľudu, potom zmluva s kráľom Dávidom predobrazuje Božie kráľovstvo:

Ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo… ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom… Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky (2 Sam 7, 12 – 16).


[1] Irenej Lyonský, Proti herézam, IV, 33, 4: PG 7, 1074.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Prisľúbenie Novej zmluvy a očakávanie Mesiáša (20. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Prisľúbenie príchodu Mesiáša (18. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings