Život a bohoslužba: Týždenný cyklus (11. časť)

Posledným prvkom v byzantskom cirkevnom kalendári je týždenný cyklus zbožných spomienok. Tak ako sa každú nedeľu pripomína Kristovo zmŕtvychvstanie, aj každý nasledujúci deň v týždni sa stáva príležitosťou na vlastnú osobitnú spomienku: pondelok – svätí anjeli; utorok – svätý Ján Krstiteľ; streda –  Svätý kríž a Bohorodička, Mária, Božia Matka; štvrtok – apoštoli a svätý Mikuláš; piatok – Svätý kríž; sobota – všetci svätí a zosnulí veriaci. Zvlášť starobylá je oslava Svätého kríža v stredu (pretože je to deň zradenia Ježiša Judášom) a v piatok (pretože je to deň ukrižovania a smrti nášho Pána). Streda a piatok boli tiež dňami pôstu od prvých dní kresťanstva, čo je pokračovaním a zároveň obnovením židovského zvyku držať „utorok a štvrtok ako pôst“.

Od ôsmeho storočia sa sobota stala dňom spomienky na všetkých zosnulých. Vo Svätom písme je sobota neustále zobrazovaná ako deň odpočinku. Tento deň, sabat, sa v Starom zákone spájal s Božím odpočinkom po práci na stvorení. Novozákonný List Hebrejom používa sabat ako obraz odpočinku verného Božieho ľudu v Kristovi (Heb 4,9 – 11). On je večný sabat, v ktorom veriaci nájdu nekonečný odpočinok. Preto sa v sobotu modlíme najmä za to, aby naši zosnulí blízki vstúpili do tohto večného odpočinku, ktorým je večný život v Kristovi. Pred Mäsopôstnou nedeľou, počas Veľkého pôstu a pred Päťdesiatnicou sa koná osobitná spomienka na zosnulých s názvom Zádušná sobota/Sobota všetkých duší. Ostatné dni v týždni, ktoré dostali svoje spomienky medzi ôsmym a desiatym storočím, mohli byť spôsobené vplyvom zoznamov deviatich chórov svätých. Prvé tri triedy, anjeli, proroci a apoštoli, sa preto spomínali v pondelok, utorok a štvrtok, teda v jediné dni v týždni bez osobitnej témy. Ďalšie triedy – biskupi, mučeníci a všetci svätí – boli pridané k sobotnej slávnosti.

Tieto týždenné spomienky nám pomáhajú sústrediť sa na jeden alebo druhý konkrétny aspekt našej viery: Kristova smrť, jeho zmŕtvychvstanie, Bohorodička (človečenstvo nášho Pána, ako aj jeho božskosť) a význam rôznych ľudí pre rozvoj Cirkvi.

Otázky na zamyslenie

Aké sú špeciálne denné spomienky v našom liturgickom cykle?

Prečo je sobota dňom spomienky na zosnulých?

„Ako svoje prvotiny, Pane, prináša ti zem bohabojných mučeníkov. Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, lebo ty jediný si plný milosrdenstva“ (kondák soboty).

Zdroj: Life and worship: the mystery of Christ among us, God with us publications 1986. Pracovný preklad pripravili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Liturgický priestor (12. časť)

Predchádzajúce: Život a bohoslužba: Cyklus sviatkov (10. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings