Svetlo pre život: Ježiš, zjavený v evanjeliách (18. časť)

Príbeh života nášho Pána je opísaný v štyroch rôznych evanjeliách, ktoré napísali štyria rôzni ľudia pod vplyvom Svätého Ducha. V každom z nich sa stretávame s rôznymi dôrazmi a prístupmi, ktoré vedú k odlišnému zobrazeniu tých istých udalostí. Každý zo štyroch evanjelistov je skôr ako umelec, ktorý vytvára portrét tej istej témy, Ježiša Krista ako Spasiteľa a Vykupiteľa. Každý z nich túto úlohu vykonával podľa svojho talentu a videnia. Uvedomenie si tohto rozmeru pri tvorbe evanjelií nám pomáha dospieť k pravdivejšiemu pochopeniu ich posolstva.

Každé evanjelium má základné poznatky, ktoré sa prelínajú mnohými predloženými udalosťami. Každé z nich aplikuje určité odtiene alebo farby na obraz Krista v nich. Markovým zámerom, ktorý sa odráža v celom jeho evanjeliu, je ukázať, že Ježiš bol skutočne Kristus (Mesiáš), ktorý otvára Božie kráľovstvo. Matúšovo evanjelium rozširuje túto prezentáciu, aby ukázalo tohto Ježiša ako skutočne božského a skutočne ľudského. Lukáš vo svojom evanjeliu a vo svojich Skutkoch apoštolov ukazuje posolstvo spásy ako určené na prekročenie hraníc Izraela. Vyzdvihuje rozsiahly záber univerzálnej misie kresťanstva, ktorá siaha od skromných začiatkov v Jeruzaleme až po slávne naplnenie v Ríme. V Jánovom evanjeliu mystický prístup neustále nachádza sviatostný význam v bežných skutočnostiach a udalostiach. Ján je preniknutý ohromným poznaním, že „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu“ (Jn 1, 14).

Každé evanjelium odráža určitú perspektívu, ktorá je dôležitá pre jeho účel, pretože opisuje Ježišovo kázanie, znamenia a zázraky, ktoré konal, a jeho poverenie apoštolov. Štýl konkrétneho evanjelistu a spôsob jeho podania sa však uplatňovali v spomienkach a rozprávaniach o Ježišovi, ktoré boli plodom reflexie a života živej Cirkvi. Tieto materiály boli prijaté od Cirkvi. Evanjelisti interpretovali a aplikovali Ježišove slová a skutky, aby poskytli Cirkvi život a poučenie vo všetkých momentoch jej existencie. Ježišov príbeh sa nemal chápať ako obyčajná chronológia minulých udalostí, ale ako zdroj trvalej sily, ktorá kresťanov denne vyzýva a usmerňuje v ich spoločenstvách a prostredníctvom nich.

Evanjeliové správy svedčia o ich formovaní v živom kontexte ranej Cirkvi. Príbehy o zázrakoch to odrážajú úspornosťou slov a absenciou nepodstatných detailov, ktoré by znižovali spásonosný účinok Kristovej moci. Spomienky na Ježišove výroky a skutky, ktoré sa hodili na problémy, ktorým čelila raná Cirkev, boli začlenené do evanjelií, pretože spoločenstvo našlo v Pánových slovách usmernenie a radu pre tieto rané krízy. Preto sú mnohé výroky a udalosti zaznamenané v evanjeliách nielen preto, že boli súčasťou Kristovho života, ale aj preto, lebo mali čo povedať pre dôležité záležitosti v živote ranej Cirkvi.

Evanjelisti nepredkladajú fotografickú reprodukciu Ježišových slov a skutkov. Skicujú význam jeho slov a skutkov, ako ich pochopila Cirkev osvietená Svätým Duchom. Keď si uvedomíme tento postoj, pomôže nám to pri chápaní evanjelia a ostatných textov Svätého písma, ako aj celého spôsobu Božieho konania s ľuďmi.

V priebehu roka sa byzantských cirkvách čítajú všetky štyri evanjeliá počas bohoslužieb. Evanjelium svätého Matúša sa číta od Päťdesiatnice do sviatku Povýšenia svätého Kríža (14. september). Následne až do začiatku Veľkého pôstu sa číta Evanjelium svätého Lukáša. Evanjelium svätého Marka sa číta počas Veľkého pôstu. Čítanie Marka počas všedných dní sa vyskytuje na konci obdobia Matúša a Lukáša. Evanjelium svätého Jána sa číta počas päťdesiatich dní od Paschy (Veľkej noci) do Päťdesiatnice, čo predstavuje najstaršiu časť cyklu. A okrem toho sa evanjeliové pasáže rozprávajúce o osobitných udalostiach zo života nášho Pána čítajú na výročný spomienkový sviatok. Ak je účasť na verejnom čítaní evanjelia obmedzená na nedele a sviatky, možno si vypočuť len časť z nich.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ježiš, zjavený na Tábore (19. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Ježiš, zjavený pri Jordáne (17. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings