Kristus naša Pascha: Dôsledky pádu (17. časť)

149 Pád našich prvých predkov je tragédiou ľudstva. Namiesto toho, aby boli synmi a dcérami Boha, bratmi a sestrami všetkých a správcami stvorenia, ľudia sa vlastným  hriešnym rozhodnutím stali otrokmi zla, nepriateľmi druhých ľudí. Dostali sa pod nadvládu sveta. Človek stvorený na Boží obraz nedokázal dosiahnuť Božiu podobu: „Hriech zničil Božiu podobu v človeku.“[1]

150 V dôsledku hriechu sa oslabila ľudská vôľa voliť si dobro a zvýšil sa sklon k zlému. Vďaka hriechu sme sa ocitli v stave vnútorného rozdelenia, pretože zákon hriechu v nás odporoval Božiemu zákonu. A preto, ako učí svätý apoštol Pavol, nerobíme dobro, ktoré milujeme, ale zlo, ktoré nenávidíme (porov. Rim 7, 19 – 21). „Namiesto viditeľnej Evy mám Evu v mysli: vášnivú myšlienku v mojom tele, ktorá mi ukazuje, čo sa zdá byť sladké; kedykoľvek však z toho ochutnám, príde mi to horké.“[2]

151 Následkom hriechu je aj ľudský intelekt zatemnený a ľudstvo stratilo spoločenstvo s Bohom – najvyššou Pravdou. V dôsledku hriechu ľudia prestávajú chápať svoje vlastné povolanie a osud existencie všetkých stvorení, ktorým dal v raji meno sám Adam (porov. Gn 2, 20).

152 Duchovná smrť viedla k telesnej smrti: „Táto povinnosť smrti… bola zavedená dočasne, aby zahalila prirodzenosť stvorenú pre nesmrteľnosť.“[3] Strach a hanba boli ďalšími dôsledkami pádu: „A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady“ (Gn 3, 8). Strach nás oberá o pokoj. Vyhýbame sa kontaktu s Bohom.

153 Otázkou: „Adam, kde si?“ (Gn 3, 9) Pán Boh podnecuje človeka k pokániu hlasom svedomia. Adam však nečiní pokánie, ale dáva výhovorky a snaží sa vyhnúť osobnej zodpovednosti: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol“ (Gn 3, 12). Podobným spôsobom sa ospravedlňuje aj Eva: „Had ma naviedol, i jedla som“ (Gn 3, 13).

154 Hriech poškodzuje vzťahy medzi ľuďmi, vnáša odcudzenie a protiklad medzi muža a ženu: „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky“ (Gn 3, 7). Po páde sa vzťah medzi mužom a ženou stal predmetom impulzívnych telesných pudov. Ako čítame: „Budeš túžiť po mužovi“. Do hry vstúpuje aj túžba podriadiť si ostatných: „[Tvoj manžel] bude vládnuť nad tebou“ (Gn 3, 16). Hriech prináša do ľudského života choroby a utrpenie (porov. Gn 3, 16 – 19).

155 Hriech deformuje ľudský postoj k práci. Z požehnania sa práca zredukovala na prostriedok prežitia: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb“ (Gn 3, 19). Hriech narušil harmóniu medzi človekom a prírodou: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: ‚Nesmieš z neho jesť!‘, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny“ (Gn 3, 17 – 18).

156 Hriech ničí bratstvo medzi ľuďmi, ako keď sa brat stane cudzincom a  nepriateľom vlastného brata (porov. Gn 4, 1 – 16, príbeh o Kainovi a Ábelovi). Hriech vnáša do spoločnosti neporiadok a dáva vzniknúť márnym snahám vybudovať spoločnosť bez Boha (porov. Gn 11,1 – 9, príbeh o Babylonskej veži). Veľké očakávania ľudskej pýchy sa však končia len veľkým rozčarovaním, malátnosťou, zmätkom a nedorozumením: „Dômyselne si plánovala postaviť vežu, duša moja, a vybudovať pevnosť pre svoje chúťky; ale Stvoriteľ prekazil tvoje plány a rozbil tvoje zámery na prach.“[4]

157 Univerzálne dôsledky pádu sa pre nami vynárajú v príbehu o potope (porov. Gn 6 – 9): „Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé… Zem… bola skazená pred Bohom, zem bola plná násilia“ (Gn 6, 5. 11). Besnenie vášní a zlých sklonov, ktoré prevládali medzi ľuďmi a určovali ich správanie, viedlo k Božiemu trestu – potope: „Ty sama, duša moja, si otvorila okná hnevu svojho Boha a zaplavila si ako zem celé svoje telo, skutky i život a zostala si mimo archy spásy.“[5]

158 Boh sa však od ľudstva neodvrátil, ale zostal s ním a dal mu nádej na spásu: „Pred svojím viditeľným príchodom v tele Božie Slovo [Logos] prebývalo medzi patriarchami a prorokmi duchovným spôsobom a predobrazovalo tajomstvá svojho príchodu.“[6] Zdrojom nádeje ľudstva je láska Boha Otca, ktorý mu dáva svoje prisľúbenie spásy.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa


[1] Leontios Byzantský, Proti Nestóriovi: PG 86, 1348.

[2] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň Veľkého pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Prvá óda.

[3] Porov. Gregor Nysský, Veľká katechéza 8: PG 45, 53.

[4] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Druhá óda.

[5] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Druhá óda.

[6] Maxim Vyznávač, O teológii a vtelení Božieho Syna, II, 28: PG 90, 1137.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Prisľúbenie príchodu Mesiáša (18. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Pád (16. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings