Svetlo pre život: Ježiš, zjavený pri Jordáne (17. časť)

Ján Krstiteľ bol len predchodcom a hlásateľom pokánia. Božie kráľovstvo a priazeň prišli Mesiášom Ježišom. Jeho prvé verejné zjavenie sa uskutočnilo, keď ho Ján pokrstil v Jordáne. O tejto Teofánii (Bohozjavení) sa píše v každom z evanjelií: Matúš 3, 13 – 17; Marek 1, 9 – 11; Lukáš 3, 21 – 22 a nepriamo aj Ján 1, 31 – 34. Evanjeliá zaznamenávajú, že keď Ježiš vyšiel z vody, zostúpil a neho Svätý Duch v podobe holubice. Z neba bolo počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Ježišov krst bol teda zjavením Trojice, ktorá sa zjavila pre našu spásu. V celom Starom zákone sa tajomstvo Krista začínalo zjavovať a istým spôsobom už bolo prítomné. Vo svetle celého plánu spásy teraz vidíme, že Boh zjavoval svoje slovo ľudstvu ako prípravu na budúceho Krista. Ba čo viac, Krista môžeme vidieť ako prítomného vo všetkých dobách. Boh hovoril k Izraelu, v ňom a pre neho, predvídajúc tú budúcnosť, v ktorej bude plnosť spásy.

Toto zjavenie Trojice si Cirkev pripomína ako jeden zo svojich najväčších sviatkov –Bohozjavenie (6. januára). Týmto Bohozjavením sa Ježiš zjavil ako Mesiáš, „Pomazaný“ Boha, jeho pravý Syn, ktorý je jedno s Otcom a je mu rovný v božstve. Keďže Pán Ježiš bol bez hriechu, jeho krst bol dobrovoľným prijatím dôsledkov hriechu, aby nás mohol pozdvihnúť z hriechu a urobiť nás účastnými na božskom živote. V tento deň sa slávnostne posväcuje voda, aby sa ohlásilo, že tak ako Kristovo vtelenie umožňuje zbožštenie ľudskej prirodzenosti, jeho prítomnosť v hmotnom stvorení robí z hmoty prostriedok svätosti.

Prostredníctvom takýchto liturgických slávení Cirkev neustále ohlasuje, že udalosti Pánovho života nie sú len minulosťou. Predstavujú súčasť jeho plánu spásy, ktorý pre nás stále pôsobí a naplní sa v budúcnosti. Hymny na tento sviatok prevolávajú: „Dnes je Kristus pokrstený, vychádza z vody a dvíha so sebou svet… Dnes je osvietené celé stvorenie. Dnes sa raduje celá príroda… Dnes je posvätená prirodzenosť vody.“

Po krste začal Ježiš svoju službu obdobím pôstu a modlitby na púšti a potom verejne ohlasoval svoje posolstvo a zámer. Toto bol vzor prorockej služby, ktorý odrážal skúsenosť ľudu ponoreného do významu exodu. Na púšti bol Ježiš pokúšaný, ale svojou poslušnosťou Otcovi zničil moc zla.

V tomto vzore pokračujeme aj pri našom vlastnom slávení kresťanského života, keď po sviatku Bohozjavenia a pred sviatkom Zmŕtvychvstania slávime štyridsaťdňový pôst. Naše slávenie pôstu je obnovením nášho krstného sľubu, že sa navždy zriekneme zla a budeme nasledovať Krista.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ježiš, zjavený v evanjeliách (18. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Ježiš, predpovedaný Jánom (16. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings