Kristus naša Pascha: Sloboda a zodpovednosť človeka (15. časť)

135 Pán povolal človeka k svätosti v slobode a zodpovednosti: „Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť“ (Sir 15, 16). Boh usadil človeka v raji. Dal mu slobodu a prikázanie, aby ju uskutočnil, čo je symbolizované v zákaze jesť zo stromupoznania dobra a zla: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz!“ (Gn 2, 16 – 17). Svätý Gregor Teológ vykladá toto prikázanie nasledovne:

[Boh] mu dal zákon ako materiál, podľa ktorého môže konať jeho slobodná vôľa. Tento zákon bol príkazom, z ktorých rastlín môže požívať a ktorých sa nesmie dotknúť. Tým posledným bol strom poznania; nie však preto, že by bol od začiatku, keď bol zasadený, zlý; ani nebol zakázaný preto, že by ho Boh nechcel dopriať človeku… Bol by však dobrý, keby sa z neho požívalo v správnom čase; lebo tým stromom bolo podľa mojej teórie rozjímanie, do ktorého je bezpečné vstúpiť len pre tých, ktorí dosiahli zrelosť návykov; ale ktoré nie je dobré pre tých, ktoré sú ešte stále trochu prostí a nenásytní.[1]

136 Stvoriteľ, ktorý stvoril ľudstvo slobodne z lásky, nás vyzýva k láske – najvyššiemu tvorivému prejavu človeka. Na to nám Boh udeľuje slobodu. Ľudská láska prúdi z Boha ako z prameňa, lebo „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8). Sloboda patrí k Božiemu obrazu v človeku; preto Božia milosť neruší našu slobodu.[2]

137 Najhlbší rozmer ľudskej slobody spočíva v schopnosti slobodne si vybrať Boha a byť s ním. To je dobro. S tou istou slobodou však môžeme svoj vzťah s Bohom aj odmietnuť – a to je zlo. Byť slobodný znamená mať schopnosť neobmedzeného sebaurčenie.[3] Zlo v skutočnosti nepatrí k stvoreniu; objavuje sa len vtedy, keď sa ľudstvo zriekne voľby dobra, a tak zneužíva svoju slobodu. Ako Boží dar sa sloboda posilňuje každou slobodnou voľbou dobra. Na druhej strane, sloboda je obmedzená, keď sa ľudstvo stáva závislými od zla,[4] ktoré je dôsledkom jeho zrieknutia sa dobra.

138 Človek je zodpovedný za svoje slobodné rozhodnutie: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 16 – 17). Toto Božie prikázanie neobmedzuje ľudskú slobodu, ani nezasahuje do našej voľby. Boh dáva toto prikázanie ako dar, ktorý nás má posilniť vo všetkom, čo je dobré. Porušením prikázania človek odmieta Boha a práve tým vnáša do sveta hriech a prostredníctvom hriechu smrť (porov. Rim 5, 12). Jedením ovocia „stromu poznania dobra a zla“ človek stráca prístup k „stromu života“ a stráca väzby s Bohom: „Spoločenstvo s Bohom je život a svetlo… Ale odlúčenie od Boha je smrť.“[5]

139 Keď Adam a Eva prestúpili príkaz, prerušili svoje spojenie s Bohom. Ich rozhodnutie sa stalo príčinou smrti, a „strom poznania dobra a zla“ sa stal jej nástrojom. Takýmto nástrojom smrti bol aj kríž, pripravený na Golgote pre Božieho Syna, Ježiša Krista. On však tým, že prijal smrť na kríži, premenil nástroj smrti, kríž, na „strom života“: „Veru, Kriste, strom života zakvitol. Veď kríž zasadený do zeme, napájaný krvou a vodou z tvojho čistého boku, nám dal život.“[6] Stal sa životodarným krížom.

140 Cirkev o tom liturgicky svedčí na sviatok Povýšenia vzácneho a životodarného Kríža (14. septembra), keď vo svetle Svätej Paschy kontemplujeme životodarný Kríž: „Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.“ Pán dobrovoľne vzal na seba hriech sveta a kríž smrti premenil na znamenie Vzkriesenia, keď smrťou pošliapal smrťou a daroval nám večný život.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa


[1] Gregor Teológ, Reč 45: Na Svätú Paschu, 8: PG 36, 632.

[2] Porov. Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovmu evanjeliu. Homília 45, 1: PG 58, 471.

[3] Gregor Nysský, O stvorení človeka, 16: PG 44, 184.

[4] Porov. Gregor Nysský, Veľká katechéza, 5: PG 45, 21.

[5] Irenej Lyonský, Proti herézam, V, 27, 2: PG 7, 1196.

[6] Porov. Oktoich, Šiesty hlas, Nedeľná utiereň, Kánon Vzkriesenia, Štvrtá óda; Oktoich, Druhý hlas, Nedeľná utiereň, Kánon Vzkriesenia, Deviata óda.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Pád (16. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Stvorená prirodzenosť človeka (14. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings