Život a bohoslužba: Liturgický deň (6. časť)

Liturgiu Cirkvi tvoria tri časové cykly. Základnou štruktúrou, do ktorej sú votkané ďalšie dva, je denný cyklus. Toto sú bohoslužby, ktoré sa slávia počas každého dňa:

Večiereň – slávi sa pri západe slnka a začína liturgický deň

Povečerie – slávi sa pred odchodom na spánok

Polnočnica – slávi sa uprostred noci

Utiereň – ranná modlitba Cirkvi

Hodinky – krátke bohoslužby počas dňa, pomenované podľa starovekého spôsobu delenia dňa:

Prvá hodinka – 6:00 hod.

Tretia hodinka – 9:00 hod.

Šiesta hodinka – poludnie

Deviata hodinka – 15:00 hod.

Tento spôsob modliť sa v pevne stanovených časoch počas dňa siaha až do čias apoštolov a ešte ďalej. Ježiš a jeho apoštoli boli zbožní židia a dodržiavali starozákonné predpismi týkajúce sa modlitby. Tento zákon určoval modlitbu v troch denných časoch: ráno, poludnie a večer. Tieto modlitby sa konali buď v súkromí, alebo v zhromaždení v synagóge. Tento typ modlitby do značnej miery ovplyvnil ranokresťanskú Cirkev. Didaché z druhého storočia prikazuje kresťanom, aby sa modlil „trikrát denne“.

V treťom storočí Hippolyt Rímsky odporúča modlitbu v pevne stanovených časoch: „Hneď ako sa veriaci prebudia a vstanú z postele, ešte pred odchodom práce, majú sa modliť k Bohu a až potom začať pracovať“ (Apoštolská tradícia). V 41. kapitole tohto diela Hippolyt hovorí, že by sme sa máme modliť ráno, o tretej hodine, o šiestej hodine, o deviatej hodine, večer pred odchodom na spánok, o polnoci a na úsvitu. Všetky tieto modlitby sa odriekali doma, ale Hippolyt okrem toho odporúča, že lepšia je modlitba so spoločenstvom v chráme:

„Ak sa koná poučenie o Božom slove, veriaci sa ho radšej zúčastní a počúva slovo Božie, aby sa jeho duša posilnila. Nech horlivo chodí do chrámu, kde je Svätý Duch silne prítomný… Lebo ak sa modlil na zhromaždení, bude schopný premôcť zlo dňa.“

Ďalšie fakty poukazujú na spoločnú modlitbu v určitých časoch dňa. Napríklad hymnus Svetlo tiché existoval už v druhom storočí, dávno pred veľkým rozvojom liturgie po Konštantínovi († 337). Ešte aj dnes sa tento hymnus spieva na večierni ako kľúčový hymnus večernej bohoslužby.

To, aký rozsiahly bol denný cyklus v Cirkvi od samého začiatku, nie je najdôležitejšie, pretože je faktom, že od každého kresťana sa v určitých časoch dňa očakávala určitá modlitba. Vo východných cirkvách zostali hlavné motívy jednotlivých bohoslužieb tie isté ako v časoch Hippolyta. Jeho dôvody pre modlitbu v určitých hodinách sa nachádzajú aj v našich súčasných bohoslužbách. Napríklad pri prvej hodinke Hippolyt zdôrazňuje chválu Boha ako nášho sprievodcu (prostredníctvom jeho slova), ktorý nám pomáha prekonať zlo dňa. Dnes sa v prvej hodinke modlíme:

„Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.“

Aj ostatné hodinky majú svoje vlastné témy. Tretia hodinka, keď Svätý Duch zostúpil na apoštolov, približuje Boha ako našu spásu. Šiesta hodinka pripomína Kristovo utrpenie na kríži a jeho víťazstvo v moci nad hriechom a temnotou. Deviata hodinka hovorí o smrti a zmŕtvychvstaní nášho Pána a uznáva ich spásonosnú moc.

Tieto témy v jednotlivých hodinkách nás konkrétnym spôsobom približujú k Bohu. V každej z týchto hodiniek sa pozeráme na Božie dielo spásy z iného uhla pohľadu, a tak obnovujeme a prehlbujeme svoje chápanie Boha. On sa stáva súčasťou nášho života a je pre nás skutočnejší. Namiesto nejasnej modlitby k nejakému hmlistému božstvu si pripomíname jeho skutočné diela spásy podľa denného času. To je krása modlitby k Bohu počas celého dňa –  robí ho súčasťou nášho života. Neustále si pripomíname, že je s nami. Tým, že svoju modlitbu vzťahujeme na konkrétne časy, uznávame Božiu prítomnosť a náš vzťah s ním rastie.

Otázky na zamyslenie

Ktorý konkrétny čas počas dňa si vyberáte na modlitbu?

Ako môžu témy hodiniek súvisieť s naším každodenným životom?

Zdroj: Life and worship: the mystery of Christ among us, God with us publications 1986. Pracovný preklad pripravili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Liturgický deň II. (7. časť)

Predchádzajúce: Život a bohoslužba: Liturgický čas (5. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings