Prúd živej vody: Vývoj Tradície (2. časť)

Čo sa týka Tradície, je potrebné urobiť ešte jedno rozlišovanie. Minule sme videli, že toto vyjadrenie života Ducha nie je jednoducho rovné zvykom (tradíciám s malým „t“). Tradícia nie je ani jednoduchým opakovaním hoci aj platných vyjadrení činnosti Ducha z minulosti. Sterilné opakovanie slov a činností novozákonnej Cirkvi nezaručuje, že sme dnes verní Duchu. Ten istý Svätý Duch, ktorý umožnil apoštolom pochopiť zmysel ich skúsenosti s Kristom, a tak vydávať „verné svedectvo“ o Kristovi v ich službe druhým, je ten istý Svätý Duch, ktorý prebýva v Cirkvi a uschopňuje kresťanov všetkých dôb, aby plnili tú istú úlohu verného svedectva.

Táto vernosť si často vyžaduje zmenu. Cirkev nikdy nemôže jednoducho prijať akúkoľvek novú myšlienku alebo zvyk, ktorý spoločnosť vytvorí, pretože Cirkev sa musí vždy zaoberať úlohou vydávať verné svedectvo o Kristovi. Zároveň Cirkev nemôže jednoducho opakovať slová a činy z minulosti, keď sa objavia nové problémy, ktorým predtým nemusela čeliť. Ako sa má Cirkev rozhodnúť, kedy je vývoj potrebný a zároveň v súlade s Tradíciou, alebo kedy ide o deformáciu a treba sa jej brániť?

Sami od seba by sme nikdy nemohli urobiť takéto rozhodnutia, rovnako ako apoštoli nechápali plne, čo pre nich Boh robí, keď sprevádzali Krista pri jeho pozemskej službe. Život Cirkvi sa stáva posvätnou Tradíciou až v moci Päťdesiatnice, až vďaka prebývajúcemu Duchu Pravdy. Na každom jednom mieste, v každom jednom časovom okamihu, v každej jednej osobe alebo skupine osôb je posvätná Tradícia uchopená neúplne, často zmiešaná s „obyčajnými ľudskými zvykmi“. Všetci sa musíme snažiť rozlišovať povolanie Ducha, aby naše kresťanské spoločenstvá mohli vydávať verné svedectvo o Kristovi. Musíme si tiež uvedomiť svoje obmedzenia a byť ochotní zaujať svoje miesto v „konsenze Cirkvi“ v celom priestore a čase, ktorý poskytuje živý kontext a korekcie pre naše vlastné obmedzené rozlišovanie.

Ak si vernosť vyžaduje zmenu, verná zmena sa môže uskutočniť len prostredníctvom moci Svätého Ducha. Slovom inšpirácia označujeme proces, ktorým prebývajúci Duch vedie Cirkev k novým vyjadreniam, ktoré vydávajú verné svedectvo o Kristovi.

Apoštoli našli mnoho príležitostí, aby hľadali vedenie Božieho Ducha vo svojom svedectve o Kristovi. Skutky apoštolov nám ukazujú mnoho situácií, v ktorých boli apoštoli nútení robiť rozhodnutia v dôsledku meniacich sa okolností. V každom prípade sa tieto rozhodnutia snažili robiť tak, že rozlišovali, k čomu ich vyzýva Svätý Duch prítomný medzi nimi. Kristus ustanovil 12 apoštolov. Ako by mali vybrať náhradu za Judáša? (Skutky apoštolov 1, 15 – 26) Ako by mali zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie jedla spoločenstva? (Skutky apoštolov 6, 1 – 6) Aký vzťah by kresťania mali mať k svojej materskej viere, judaizmu? Aké povinnosti by sa mali ukladať pohanom, ktorí sa chcú stať kresťanmi? (Skutky apoštolov 15). Kam by sa Pavol a jeho spoločníci mali vydať na svojich misijných cestách? (Skutky apoštolov 16, 6 – 9)

V týchto a mnohých ďalších každodenných rozhodnutiach, ktoré boli nútení urobiť v snahe verne svedčiť o Kristovi, apoštoli nemohli jednoducho opakovať to, čo povedal Ježiš, alebo napodobňovať to, čo robil. Boli skôr vedení k tomu, aby hľadali vnuknutia Kristovho Ducha, aby rozlíši, aké rozhodnutia budú verne svedčiť o Kristovi.

Rovnako sa zmenil pohľad Cirkvi na to, kde sa nachádza Tradícia. Apoštoli sa pozerali na Starý zákon ako na svoje Písmo, vnímané vo svetle ich osobnej skúsenosti s Kristom. Čoskoro sa začal proces zostavovania „Nového“ zákona a s pribúdajúcimi rokmi sa za prítomnosť Svätého Ducha v Cirkvi, a teda za prvky Svätého Ducha, začali uznávať aj iné formy vyjadrenia.

Keď sa snažíme sledovať posvätnú Tradíciu od čias apoštolov až po naše časy, keď sa pozeráme na rozhodnutia, ktoré Cirkev urobila, aby si zachovala svoje verné svedectvo o Kristovi v meniacich sa okolnostiach času a miesta, prichádzame k vyjadreniam Tradície. Inšpirovaná Svätým Duchom sa Cirkev neustále usilovala vydávať verné svedectvo o Kristovi tým, že prijímala špecifické, konkrétne, historické rozhodnutia. Hoci sa tieto vyjadrenia Tradície čas od času a z miesta na miesto líšia, stále existuje ich základná jednota, ktorá pochádza z ich spoločného cieľa (vydávať verné svedectvo o Kristovi) a ich spoločného zdroja (Svätý Duch prebývajúci v Cirkvi).

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad angličtiny zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Vyjadrenia tejto Tradície (3. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Čo je posvätná Tradícia? (1. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings